บทความน่ารู้ - หมวด Grammar Lesson

แหล่งความรู้มากมาย อัปเดตใหม่ทุกวัน ทันเหตุการณ์ไว้ให้ค้นหา อ่านเสริมความรู้

Quantifiers คำบอกปริมาณ
Quantifiers คำบอกปริมาณ
Grammar
การบอกจำนวนหรือปริมาณของสิ่งของ คน สัตว์ หรือคำนามใดๆ ก็ตาม ถ้าเรารู้จำนวนแน่นอน 1, 2, 3, 4 หรือ 5 เ
American VS British English  ความแตกต่างระหว่างภาษาอังกฤษแบบอเมริกาและแบบเมืองผู้ดี
American VS British English ความแตกต่างระหว่างภาษาอังกฤษแบบอเมริกาและแบบเมืองผู้ดี
Grammar
ภาษาอังกฤษที่ใช้กันทั่วโลก ซึ่งมีอยู่หลากหลายแบบหลากหลายสำเนียงขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่ แต่ที่คนไทยส่
Word-formations: Prefix, Suffix & Root : โครงสร้างของคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
Word-formations: Prefix, Suffix & Root : โครงสร้างของคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
Grammar
เราได้รู้แล้วว่าในประโยค วลี หรือคำ หนึ่งนั้นๆ อาจจะประกอบไปด้วยส่วนของคำศัพท์หลายส่วนได้ เดี๋ยววันน
กริยา 3 ช่อง ภาษาอังกฤษ + ไฟล์ pdf ไฟล์ doc
กริยา 3 ช่อง ภาษาอังกฤษ + ไฟล์ pdf ไฟล์ doc
Grammar
กริยา 3 ช่อง หรือ กริยาสามช่อง ภาษาอังกฤษ เป็นการผันออกเป็น 3 ช่อง ตาม Tense (กาล) เราได้รวบรวมพร้อม
การถ่ายทอดคำพูดของผู้อื่น (Reported Speech)
การถ่ายทอดคำพูดของผู้อื่น (Reported Speech)
Grammar
Reported Speech คือ วิธีการที่เราจะนำเอาคำพูดของใครคนหนึ่งไปเล่าต่อให้คนอื่นฟัง เพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจ
ประธานเป็นผู้กระทำกริยาและเป็นผู้ถูกกระทำ
ประธานเป็นผู้กระทำกริยาและเป็นผู้ถูกกระทำ
Grammar
หลาย ๆ ครั้งเราก็สงสัยว่าประโยคหนึ่งๆ อะไรเป็นประธาน อะไรเป็นกรรม ซึ่งโดยปกติแล้วในประโยคก็จะมีการเร
ความสอดคล้องระหว่างประธานและกริยา
ความสอดคล้องระหว่างประธานและกริยา
Grammar
ความสอดคล้องระหว่างประธานและกริยา ภาษาอังกฤษเรียกว่า Subject – Verb Agreements มีความสอดคล้องของโครง
อนุประโยค
อนุประโยค
Grammar
Relative clause คือ อนุประโยคที่ทำหน้าที่เหมือนกับ Adjective นั่นคือขยายคำนามที่อยู่ข้างหน้า
เครื่องหมายวรรคตอน
เครื่องหมายวรรคตอน
Grammar
Punctuation หรือ เครื่องหมายวรรคตอน เราก็พอรู้กันคร่าวๆว่าเครื่องหมายเหล่านี้มี หน้าที่เพื่อให้การแบ
กริยาช่วย
กริยาช่วย
Grammar
Modal Verbs คือ กริยาช่วย ที่มีความพิเศษตรงนี้มีความหมายในตัวมันเอง (ปกติกริยาช่วยมีหน้าที่ทำให้ประโ
ประโยคเงื่อนไข
ประโยคเงื่อนไข
Grammar
Conditional Sentences คือประโยคแสดงเงื่อนไขสมมติเหตุการณ์ ถ้ามีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นแล้ว (Condition
Tense - กาล (เวลา)
Tense - กาล (เวลา)
Grammar
Tense คือ รูปแบบของประโยคที่มีคำกริยา แสดงระบุเวลากำกับการกระทำในขณะที่พูดหรือเรียกสั้นๆในการเรียนหล