บทความน่ารู้ - หมวด Tense

แหล่งความรู้มากมาย อัปเดตใหม่ทุกวัน ทันเหตุการณ์ไว้ให้ค้นหา อ่านเสริมความรู้

Tense - กาล (เวลา)
Tense - กาล (เวลา)
Grammar
Tense คือ รูปแบบของประโยคที่มีคำกริยา แสดงระบุเวลากำกับการกระทำในขณะที่พูดหรือเรียกสั้นๆในการเรียนหล