บทความน่ารู้ หน้า : 2

แหล่งความรู้มากมาย อัปเดตใหม่ทุกวัน ทันเหตุการณ์ไว้ให้ค้นหา อ่านเสริมความรู้

  หมวดหมู่
Grammar Grammar Lesson Tense TOIEC ภาษาอังกฤษทั่วไป กริยา 3 ช่อง ความรู้ภาษาอังกฤษ เทศกาลสำคัญ
Quantifiers คำบอกปริมาณ
Quantifiers คำบอกปริมาณ
Grammar
การบอกจำนวนหรือปริมาณของสิ่งของ คน สัตว์ หรือคำนามใดๆ ก็ตาม ถ้าเรารู้จำนวนแน่นอน 1, 2, 3, 4 หรือ 5 เ
American VS British English  ความแตกต่างระหว่างภาษาอังกฤษแบบอเมริกาและแบบเมืองผู้ดี
American VS British English ความแตกต่างระหว่างภาษาอังกฤษแบบอเมริกาและแบบเมืองผู้ดี
Grammar
ภาษาอังกฤษที่ใช้กันทั่วโลก ซึ่งมีอยู่หลากหลายแบบหลากหลายสำเนียงขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่ แต่ที่คนไทยส่
Word-formations: Prefix, Suffix & Root : โครงสร้างของคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
Word-formations: Prefix, Suffix & Root : โครงสร้างของคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
Grammar
เราได้รู้แล้วว่าในประโยค วลี หรือคำ หนึ่งนั้นๆ อาจจะประกอบไปด้วยส่วนของคำศัพท์หลายส่วนได้ เดี๋ยววันน
Phrases วลี
Phrases วลี
ความรู้ภาษาอังกฤษ
Phrase คือ กลุ่มคำที่เกี่ยวพันธ์กัน มีความหมายชัดเจนในตัวเอง สามารถใช้แทนชนิด คำนาม คำคุณศัพท์ หรือค
Clauses ประโยคย่อย หรือ อนุประโยค
Clauses ประโยคย่อย หรือ อนุประโยค
ความรู้ภาษาอังกฤษ
ประโยคย่อย หรือ อนุประโยค (clauses) คือประโยคที่เป็นส่วนหนึ่งของ compound หรือ complex sentences หรื
Capitalization and Abbreviations ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่และอักษรย่อ
Capitalization and Abbreviations ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่และอักษรย่อ
ความรู้ภาษาอังกฤษ
วันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องตัวพิพม์เล็ก ตัวพิมพ์ใหญ่ และอักษรย่อกันเพิ่มเติม แต่ด้วยความที่เรื่องนี้ไม
Question Sentences ประโยคคำถาม
Question Sentences ประโยคคำถาม
ความรู้ภาษาอังกฤษ
ประโยคคำถาม (Question Sentences หรือ Interrogative sentence) หมายถึง ประโยคหรือกลุ่มคำที่ผู้พูดหรือผ
Sentences - ประโยค ภาษาอังกฤษ
Sentences - ประโยค ภาษาอังกฤษ
ความรู้ภาษาอังกฤษ
เมื่อเราเรียนพื้นฐานของไวยากรณ์ภาษาอังกฤษมาได้สักพักแล้ว ก็ได้มาถึงจุดที่สำคัญจุดหนึ่ง เพื่อให้การแป
รวม 500 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย
รวม 500 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย
ความรู้ภาษาอังกฤษ
วันนี้เรามาดูกันว่ามีคำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำไหนบ้างที่ใช้บ่อยๆ
รวม 170 ชื่อเท่ๆ เก๋ๆ ที่สะกดได้ 2 ภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมความหมาย
รวม 170 ชื่อเท่ๆ เก๋ๆ ที่สะกดได้ 2 ภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมความหมาย
ความรู้ภาษาอังกฤษ
วันนี้มาแนะนำชื่อภาษาอังกฤษที่สามารถอ่านหรือเทียบเคียงเป็นชื่อภาษาไทยได้แบบเก๋ๆ พร้อมมีความหมายดี ๆ
กริยา 3 ช่อง ฉบับเต็ม! ครบทุกหมวดตัวอักษร A-Z
กริยา 3 ช่อง ฉบับเต็ม! ครบทุกหมวดตัวอักษร A-Z
กริยา 3 ช่อง
ถ้าพูดถึงคำกริยา 3 ช่องภาษาอังกฤษ เราก็จะนึกไปถึง คำศัพท์ที่เปลี่ยนรูปเป็น 3 แบบ โดยที่มีความหมายเดี
กริยา ต้องรู้ 100 คำ
กริยา ต้องรู้ 100 คำ
ความรู้ภาษาอังกฤษ
ในภาษาอังกฤษมีคำศัพท์มากมาย รวมถึงคำกริยาด้วย ถ้าให้ท่องหรือให้รู้ทั้งหมดคงต้องใช้เวลามากเลยทีเดียว