บทความน่ารู้ หน้า : 3

แหล่งความรู้มากมาย อัปเดตใหม่ทุกวัน ทันเหตุการณ์ไว้ให้ค้นหา อ่านเสริมความรู้

  หมวดหมู่
Grammar Grammar Lesson Tense TOIEC ภาษาอังกฤษทั่วไป กริยา 3 ช่อง ความรู้ภาษาอังกฤษ เทศกาลสำคัญ
Wanna Gonna Gotta ย่อมาจากอะไร
Wanna Gonna Gotta ย่อมาจากอะไร
ความรู้ภาษาอังกฤษ
เห็นคำศัพท์เหล่านี้ผ่าน ๆ ตาหลายที ก็เข้าใจแหละว่าแปลว่าอะไร จะสื่อความหมายว่าอย่างไร แต่พอนึกดี ๆ ก
วลีกับประโยค ต่างกันอย่างไร
วลีกับประโยค ต่างกันอย่างไร
ภาษาอังกฤษทั่วไป
มีหลายคนสงสัยเรื่องความแตกต่างของประโยค (Sentence) กับ วลี (Phrase) ว่าต่างกันอย่างไร เห็นปะปนกันอยู
การใช้ Which / Which one รวมตัวอย่างประโยคและคำแปล
การใช้ Which / Which one รวมตัวอย่างประโยคและคำแปล
ความรู้ภาษาอังกฤษ
เวลาเราจะต้องเลือกของบางอย่างหรือต้องการให้เพื่อนเลือกสิ่งของไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหน เราสามารถใช้
หลักการเปลี่ยนคำนามเอกพจน์ให้เป็นคำนามพหูพจน์
หลักการเปลี่ยนคำนามเอกพจน์ให้เป็นคำนามพหูพจน์
ความรู้ภาษาอังกฤษ
การเปลี่ยนจาก คำนามเอกพจน์เป็นคำนามพหูพจน์นั้น จะมีนิยามสรุปต่าง ๆ กันไป ณ ที่นี้เราจะขอสรุปแบบยาว ๆ
คำนามเอกพจน์ (Singular Noun) และคำนามพหูพจน์ (Plural Noun)
คำนามเอกพจน์ (Singular Noun) และคำนามพหูพจน์ (Plural Noun)
ภาษาอังกฤษทั่วไป
คำนามเอกพจน์ คือ คำนามที่บ่งบอกถึงคนเพียงคนเดียว คำนามพหูพจน์ คือ คำนามที่แสดงถึงสิ่งของที่มีมากกว่า
การถ่ายทอดคำพูดของผู้อื่น (Reported Speech)
การถ่ายทอดคำพูดของผู้อื่น (Reported Speech)
Grammar
Reported Speech คือ วิธีการที่เราจะนำเอาคำพูดของใครคนหนึ่งไปเล่าต่อให้คนอื่นฟัง เพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจ
Silent Letters A-Z (พยัญชนะไม่ออกเสียง A-Z)
Silent Letters A-Z (พยัญชนะไม่ออกเสียง A-Z)
ความรู้ภาษาอังกฤษ
ในภาษาอังกฤษนั้นก็มีหลายคำที่สะกดด้วยหลายพยางค์แต่เวลาออกเสียงจริงดันออกเสียงไม่หมดทุกตัวอักษร ปัญหา
กริยา 3 ช่อง 500 คำที่ใช้บ่อย พร้อมคำแปล - หมวด Regular Verbs
กริยา 3 ช่อง 500 คำที่ใช้บ่อย พร้อมคำแปล - หมวด Regular Verbs
ภาษาอังกฤษทั่วไป
Regular Verbs คือ กิริยา 3 ช่อง ที่มีการเปลี่ยนรูปของคำศัพท์ โดยการเติม -ed เข้าไปข้างหลังคำศัพท์ช่อ
กริยา 3 ช่อง 300 คำที่ใช้บ่อย พร้อมคำแปล - หมวด Irregular Verbs
กริยา 3 ช่อง 300 คำที่ใช้บ่อย พร้อมคำแปล - หมวด Irregular Verbs
ภาษาอังกฤษทั่วไป
Irregular Verbs คือ กิริยา 3 ช่อง ที่มีรูปของทั้ง 3 ช่องกริยาแตกต่างกันหรือเหมือนกันไม่ใช่แค่เติม -e
ประธานเป็นผู้กระทำกริยาและเป็นผู้ถูกกระทำ
ประธานเป็นผู้กระทำกริยาและเป็นผู้ถูกกระทำ
Grammar
หลาย ๆ ครั้งเราก็สงสัยว่าประโยคหนึ่งๆ อะไรเป็นประธาน อะไรเป็นกรรม ซึ่งโดยปกติแล้วในประโยคก็จะมีการเร
ความสอดคล้องระหว่างประธานและกริยา
ความสอดคล้องระหว่างประธานและกริยา
Grammar
ความสอดคล้องระหว่างประธานและกริยา ภาษาอังกฤษเรียกว่า Subject – Verb Agreements มีความสอดคล้องของโครง
ฟังเสียงอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เสียงผู้ชาย เสียงผู้หญิง ได้แล้ว
ฟังเสียงอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เสียงผู้ชาย เสียงผู้หญิง ได้แล้ว
ภาษาอังกฤษทั่วไป
สวัสดีครับหลังจากที่ห่างหายไปจากการทุ่มพัฒนาโปรแกรมอยู่เบื้องหลัง ตอนนี้ระบบของเราก็มีฟีเจอร์ใหม่เพิ