ค้นหาคำศัพท์

draw a line

Verb

1

ขีดเส้น


stipulate

Verb

1

ขีดเส้น


ตัวอย่างประโยค

ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

1

once a .., always a ..

ก็เป็น … วันยังค่ำ

2

got a minute?

มีเวลาไหม?

3

what a relief.

โล่งอกไปที

4

what a pity!

น่าเสียดายจัง

5

it's a cinch

เรื่องขี้ผง

6

break a leg

ขอให้โชคดี

7

what a relief!

โล่งอกไปที

8

that's a lie!

นั่นเป็นเรื่องโกหก

9

a wise guy, eh?!

คนที่อวดฉลาดหรอ?

ในที่ทำงาน

10

just a minute.

ประเดี๋ยวเดียว

สุขภาพ

11

have a cold

เป็นหวัด

ทั่วไป

12

seek a happiness

แสวงหาความสุข

13

 he's already a man.

เขาเป็นผู้ชายคนหนึ่งแล้ว

เรื่องส่วนตัว

14

are you a morning person or a night person?

คุณเป็นคนชอบนอนดึกตื่นสายหรือชอบตื่นแต่เช้า

15

a lark, an early bird, a morning person

คนที่มีนิสัยชอบตื่นมาทำอะไรแต่เช้า/กระตือรื้อร้นที่จะทำงานแต่เช้า

16

a night owl, an evening person, a night person

คนที่มีนิสัยชอบนอนดึกตื่นสาย หรือนอนกลางวันแล้วตื่นมาทำงานตอนกลางคืน

อาชีพ

17

i am a doctor.

ฉันเห็นหมอ

18

i am a teacher.

ฉันเป็นคุณครู

การทำความรู้จัก

19

 allen is a poet.

 อัลเลนเป็นกวีคนหนึ่ง

ซื้อของ

20

it's a good deal.

มันเป็นข้อตกลง(ซื้อขาย)ที่ดี

เมนูแนะนำที่น่าสนใจ

รวมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องมาให้ค้นหาข้อมูลได้แบบสะดวกสุด

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม