ฉันต้องการคุณมากกว่าสิ่งใดๆ

[บอกรัก]

 • 1.   I need you more than anything
ประโยคภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ "ฉันต้องการคุณมากกว่าสิ่งใดๆ"

 • I need you more than anything
  แปลว่า ฉันต้องการคุณมากกว่าสิ่งใดๆ
 • I do not want any temptation.
  แปลว่า ฉันไม่ต้องการสิ่งล่อใจใดๆ
 • You are all I want.
  แปลว่า คุณคือทุกสิ่งที่ฉันต้องการ
 • I do not have what you want.
  แปลว่า ฉันไม่มีสิ่งที่คุณต้องการ
 • You ask for what I do not have, you want me to be the way I do not belong, I never have what you want, and maybe I'll try to be the one you want.
  แปลว่า คุณถามหาในสิ่งที่ฉันไม่มี, คุณอยากให้ฉันเป็นในแบบที่ฉันไม่ได้เป็น, ฉันไม่เคยมีในสิ่งที่คุณต้องการ, และบางที ถึงฉันจะพยายามเป็นอย่างคนที่คุณต้องการ
 • Get what you want but i want to see your body
  แปลว่า ได้ในสิ่งที่คุณต้องการ แต่ฉันต้องการเห็นร่างกายของคุณ
 • You ask for what - I can't have athat you need.
  แปลว่า คุณขอสิ่งที่ฉันไม่สามารถมีสิ่งที่คุณต้องการ
 • Need what you want
  แปลว่า ต้องการสิ่งที่คุณต้องการ
 • I want to tell you something
  แปลว่า ฉันต้องการจะบอกบางสิ่งกับคุณ
 • You promise me what you want to give me
  แปลว่า คุณสัญญากับฉันสิ่งที่คุณต้องการให้ฉัน
 • I want to do this through you.
  แปลว่า ฉันต้องการทำสิ่งนี้ผ่านคุณ
 • You ask for what - I can't have that you need.
  แปลว่า คุณขอสิ่งที่ฉันไม่สามารถมีที่คุณต้องการ
 • i’m tired of being what you want me to be .
  แปลว่า ฉันเบื่อที่จะเป็นในสิ่งที่คุณต้องการให้ฉันเป็น
 • But i don't want what you are going to give me
  แปลว่า แต่ฉันไม่ต้องการสิ่งที่คุณกำลังจะให้ฉัน
 • Or whatever you wish
  แปลว่า หรือสิ่งที่คุณต้องการ
 • There are no things you need.
  แปลว่า ไม่มีสิ่งที่คุณต้องการ
 • that all you wanted
  แปลว่า สิ่งที่คุณต้องการ
 • Anything you want to send
  แปลว่า ทุกสิ่งที่คุณต้องการส่ง
ดูคำศัพท์อื่น ๆ ตามหมวดหมู่