เขาทำงานให้กับบริษัทที่ผลิตเฟอร์นิเจอร์

[ทั่วไป]

 • 1.   He works for a company which makes furniture.
ประโยคภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ "เขาทำงานให้กับบริษัทที่ผลิตเฟอร์นิเจอร์"

 • He works for a company which makes furniture.
  แปลว่า เขาทำงานให้กับบริษัทที่ผลิตเฟอร์นิเจอร์
 • Working furniture
  แปลว่า ทำงาน เฟอร์นิเจอร์
 • The factory produced furniture
  แปลว่า โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์
 • Office furniture
  แปลว่า เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
 • Custom made furniture
  แปลว่า เฟอร์นิเจอร์สั่งทำ
 • Used to work at the company
  แปลว่า เคยทำงานที่บริษัท
 • Because this company has job
  แปลว่า เนื่องจาก บริษัท นี้มีงานทำ
 • Got to work at this company
  แปลว่า ได้เข้าทำงานที่บริษัทนี้
 • We Are A Leading Manufacturer Of Furniture.
  แปลว่า เราเป็นผู้ผลิตชั้นนำของเฟอร์นิเจอร์
 • manufacturing company
  แปลว่า บริษัท ผลิต
 • The company has been working for 5 years, so it must be a working company.
  แปลว่า ไม่ได้งาน เนื่องจากทางบริษัทได้งานมา 5 ปี จึงต้องมีการเป็นบริษัททำงาน
 • Since the company has been working for 5 years, it must be a working company.
  แปลว่า เนื่องจากทางบริษัทได้งานมา 5 ปี จึงต้องมีการเป็นบริษัททำงาน
 • Demolition work furniture, floor and disposable
  แปลว่า เฟอร์นิเจอร์ทำงานรื้อถอนพื้นและทิ้ง
 • Companies need to turn overtime to produce an average of 8 hours per day.
  แปลว่า บริษัทจึงจำเป็นต้องเปิดการทำงานล่วงเวลาเพื่อผลิตชิ้นงานเฉลี่ย 8 ชั่วโมงต่อวัน
 • There are some furniture that is made of wood, some of which are arranged in a corner.
  แปลว่า มีเฟอร์นิเจอร์บางส่วนที่ทำจากไม้ซึ่งบางส่วนจัดอยู่ในมุม
 • to manufacturing companies and fail to make profits.
  แปลว่า ให้กับ บริษัท ผู้ผลิตและไม่สามารถทำกำไรได้
 • Get people to work in the company.
  แปลว่า รับคนเข้ามาทำงานในบริษัท
ดูคำศัพท์อื่น ๆ ตามหมวดหมู่