คำศัพท์ หมวด จ (หน้า 1/1)

No. คำศัพท์ คำแปล
1 จา ปริ ความ ความ ความ ความ ความ ความ ความ ความ ความ ความ ปริจาคะ บำเพ็ญความเสียสละ
2 ใจ ใจ ใจ ใจ ใจ ใจ ใจ ใจ จิงใจทีไรใจพังทุกที
ดูคำศัพท์อื่น ๆ ตามหมวดหมู่