คำศัพท์ หมวด ฉ (หน้า 1/100)

No. คำศัพท์ คำแปล
1 "I have already eaten. I have gone. "ฉันกินแล้วฉันไปแล้ว
2 "I have already eaten before." "ฉันกินไปแล้วก่อนหน้านี้"
3 "Can I play it?" "ฉันขอเล่นด้วยได้มั้ย"
4 “I’m sorry, could you speak more slowly?” "ฉันขอโทษคุณพูดช้ากว่าได้มั้ย?"
5 "I should have called him a villain instead!" "ฉันควรจะเรียกเขาว่าเป็นคนร้ายแทน!"
6 "I think I broke my arm," he said to the girl. "ฉันคิดว่าฉันหักแขนของฉัน" เขาพูดกับหญิงสาวคนนั้น
7 "I thought there was something wrong with the code." "ฉันคิดว่ามีบางอย่างผิดปกติกับโค้ด"
8 The items were: “I will help them if they really need,” “If something went wrong, I would help them,” “They could count on me to help them,” “They could count on me in an emergency.” "ฉันจะช่วยพวกเขาหากพวกเขาต้องการจริงๆ" "ถ้ามีอะไรผิดพลาดฉันจะช่วยพวกเขา" "พวกเขาสามารถนับฉันได้เพื่อช่วยพวกเขา" "พวกเขาสามารถนับฉันได้ในยามฉุกเฉิน"
9 The four items were: “I would say nice things to indicate my support,” “I would tell them encouraging things,” “I would try to make them feel better,” “I would try to express my support to them somehow.” "ฉันจะบอกพวกเขาให้กำลังใจสิ่งต่างๆ" "ฉันจะพยายามทำให้พวกเขารู้สึกดีขึ้น" "ฉันจะพยายามแสดงความสนับสนุนต่อพวกเขาอย่างใด"
10 "I'm going to be famous one day. But I'll always remember beginning my career as an usher!" "ฉันจะมีชื่อเสียงในวันหนึ่ง แต่ฉันจะจำได้ว่าเริ่มต้นอาชีพของฉันในฐานะที่เป็นผู้นำ!"
11 "i'll be there in a minute!" "ฉันจะอยู่ที่นั่นในนาที!"
12 "i'll be there in a minute" "ฉันจะอยู่ที่นั่นในนาที"
13 “I would give them money to support their efforts,” “I would give them a gift to show my appreciation.” "ฉันจะให้เงินพวกเขาเพื่อสนับสนุนความพยายามของพวกเขา" "ฉันจะให้ของขวัญแก่พวกเขาเพื่อแสดงความชื่นชมของฉัน"
14 "I won't ask you guys to wait for me. If there are people who are better than me." "ฉันจะไม่ขอร้องพวกคุณให้รอฉันถ้ามีคนที่ดีกว่าฉัน"
15 "I won't be an usher forever," she explains. "ฉันจะไม่เป็นผู้นำตลอดกาล" เธออธิบาย
16 'I've decided that the sound of money is the best way to pay for the smell of bread.' "ฉันตัดสินใจแล้วว่าเสียงดีเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการจ่ายค่ากลิ่นขนมปัง"
17 "I ne "ฉันต้องการ
18 "I'd like my own room, thanks." "ฉันต้องการห้องของตัวเองขอบคุณ"
19 “I wanted something impeccable, clean. "ฉันต้องการอะไรที่ไร้ที่ติสะอาด
20 ''I do something a certain way to see how he reacts. "ฉันทำอะไรบางอย่างเพื่อดูว่าเขาทำปฏิกิริยาอย่างไร
21 "I told him to be quiet, but he didn't stop talking. Some people were very angry, but there was nothing I could do." "ฉันบอกเขาให้เงียบ แต่เขาไม่ได้หยุดพูดคนบางคนโกรธมาก แต่ก็ไม่มีอะไรที่ฉันสามารถทำได้"
22 "I am enough of an artist to draw freely upon my imagination. Imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited. Imagination encircles the world." "ฉันมีศิลปินมากพอที่จะวาดภาพบนจินตนาการได้อย่างอิสระการจินตนาการมีความสำคัญมากกว่าความรู้ความรู้มี จำกัด จินตนาการที่ล้อมรอบโลก"
23 “I love her for her smile—her look—her way "ฉันรักเธอเพราะรอยยิ้มของเธอ - เธอดู - เธอ
24 "I knew right away that I had to work hard if I wanted to succeed," Hunt explains in her book. "ฉันรู้ทันทีว่าฉันต้องทำงานหนักถ้าฉันอยากจะประสบความสำเร็จ" ฮันท์อธิบายในหนังสือของเธอ
25 "I can always find you. "ฉันสามารถหาคุณเจอได้ตลอด
26 "I hope Tom gets into big trouble! "ฉันหวังว่าทอมจะมีปัญหาใหญ่!
27 "I hope students can bring in new insights and challenges for teachers so that both teachers and students can learn in an interactive manner" "ฉันหวังว่านักเรียนจะสามารถนำเสนอข้อมูลเชิงลึกและความท้าทายใหม่ ๆ สำหรับครูเพื่อให้ครูและนักเรียนสามารถเรียนรู้ในลักษณะโต้ตอบได้"
28 “I hate it, "ฉันเกลียดมัน,
29 "I'M A ONE-MAN APOCALYPSE." "ฉันเป็นหนึ่งในผู้บริหารระดับสูงของ APOCALYPSE"
30 “I was a princess made of ashes; "ฉันเป็นเจ้าหญิงที่ทำจากขี้เถ้า
31 “I learned so much about grass-fed beef. "ฉันเรียนรู้มากเกี่ยวกับเนื้อวัวที่เลี้ยงด้วยหญ้า
32 “I heard you.” "ฉันได้ยินคุณ."
33 “I heard you.” "ฉันได้ยินคุณ."
34 “I heard you.” "ฉันได้ยินคุณ."
35 "I don't think this flu scare is serious. It is a storm in a teacup." "ฉันไม่คิดว่ากลัวไข้หวัดใหญ่นี้จะร้ายแรงมันเป็นพายุในถ้วยน้ำชา"
36 "i don't think love at first sight happens very often, but of course it happens sometimes. It makes me happy to think that it might happen to me. If i didn't believe love at first sight was possible, it would be "ฉันไม่คิดว่าความรักตอนแรกเกิดขึ้นบ่อย แต่แน่นอนมันเกิดขึ้นบางครั้งมันทำให้ฉันมีความสุขที่จะคิดว่ามันอาจจะเกิดขึ้นกับฉันถ้าฉันไม่เชื่อความรักที่แรกเห็นเป็นไปได้ก็จะ
37 "I had no idea it was John's birthdayparty tonight." "ฉันไม่คิดว่ามันเป็นวันเกิดของจอห์นคืนนี้"
38 "I can’t really criticise Lindelof because it gets to the stage that he’s so far out of his depth that you start to feel sorry for him." "ฉันไม่สามารถวิพากษ์วิจารณ์ Lindelof ได้จริง ๆ เพราะมันมาถึงขั้นที่เขาอยู่ไกลจากความลึกของเขาจนคุณเริ่มรู้สึกเสียใจกับเขา"
39 "I can't see you guys like this next year," the Korean actor said in tears as he bid his temporary farewell. "ฉันไม่สามารถเห็นพวกคุณได้เช่นนี้ในปีหน้า" นักแสดงชาวเกาหลีกล่าวด้วยน้ำตาขณะลาออกจากการลาพักร้อนชั่วคราว
40 "I'm not saying that's bad, but we're singing about more modern things." "ฉันไม่ได้บอกว่าไม่ดี แต่เรากำลังร้องเพลงเกี่ยวกับสิ่งที่ทันสมัยมากขึ้น"
41 'I'll bring you your bird tomorrow.' 'ฉันจะนำนกของคุณในวันพรุ่งนี้'
42 'Can I see it?' 'ฉันจะได้เห็นมัน?'
43 'Can I see it?' Asked the old man, so his daughter hurried home and came back with ten big bags. 'ฉันจะได้เห็นมัน?' ถามชายชรา ดังนั้นลูกสาวของเขารีบกลับบ้านและกลับมาพร้อมกับถุงใหญ่สิบใบ
44 'I'm going to be late for the meeting.' 'ฉันจะไปสายสำหรับการประชุม'
45 'I've got enough magic powder!' 'ฉันมีผงมหัศจรรย์เพียงพอ!'
46 'I can do it, Father-in-law!' 'ฉันสามารถทำมันได้พ่อแม่!'
47 'I avoid kissing as my peanut allergy could kill me' 'ฉันหลีกเลี่ยงการจูบเป็นอาการแพ้ถั่วลิสงของฉันสามารถฆ่าฉัน'
48 'I'm sure you're very near to finding the great secret. 'ฉันแน่ใจว่าคุณใกล้จะค้นพบความลับอันยิ่งใหญ่
49 'I've listened carefully to both your stories,' began the judge. 'ฉันได้ฟังเรื่องราวทั้งสองอย่างรอบคอบแล้ว' เริ่มต้นตัดสิน
50 I don't know about (ฉัน) สงสัยหรือไม่แน่ใจ
51 (I'm waiting for you) I can not love you anymore (ฉันกำลังรอเธออยู่) ฉันไม่สามารถรักเธอได้อีกแล้ว
52 (I will send you the same. (ฉันก็จะส่งให้คุณดูเหมือนกัน
53 (I will send you full version of this Circular, I need to translate first) (ฉันจะส่งฉบับเต็มของหนังสือฉบับนี้ฉันต้องแปลเป็นอันดับแรก)
54 (I do not feel guilty, I admit I like you so much (ฉันไม่รู้สึกผิดฉันยอมรับว่าฉันชอบคุณมาก
55 , I will study ,ฉันจะศึกษาใจ
56 , I hope to be like that ,ฉันหวังว่าจะเป็นแบบนั้น
57 ,I'm fat ,ฉันอ้วน
58 ,I studied at school.... ,ฉันเรียนที่โรงเรียน....
59 , I study at k school ,ฉันเรียนที่โรงเรียนk
60 I study at school .... ,ฉันเรียนอยู่ที่โรงเรียน....
61 .I am trying .ฉันกำลังพยายาม
62 Will i be fat .ฉันจะอ้วนขึ้นไหม
63 I like learning English very much. .ฉันชอบเรียนวิชาภาษาอังกฤมาก
64 I want to study at Sun Moon University in order to understand the language. .ฉันต้องการไปเรียนที่มหาวิทยาลัย Sun Moon เพื่อที่จะเข้าใจในภาษา
65 I wish him .ฉันปรารถนาให้พระองค์
66 3 volumes / 3 periods 3ฉบับ/3ช่วงเวลา
67 3 I am not allowed to use magic. 3ฉันไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เวทมน
68 4 I am a new DVD after this evening. 4ฉันเป็นดีวีดีใหม่หลังค่ำวันนี้
69 6. I do not like this book I 6ฉันไม่ชอบหนังสือเล่มนี้ฉัน
70 I'm not good at football with my friends today in the park. 7ฉันไม่ดีฉันฟุตบอลกับเพื่อนของฉันวันนี้ในสวน
71 [I never came to work late   [ฉันไม่เคยมาทำงานสาย  
72  I need to ask you a silly question  ฉันจำเป็นต้องถามคุณด้วยคำถามโง่ๆ
73 I don't feel well.  ฉันรู้สึกไม่ค่อยสบาย
74  I am curious.  ฉันอยากรู้อยากเห็น
75 F I want to tell you something ฉ ฉันอยากจะบอกอะไรกับคุณ บางอย่าง
76 F i don't do that ฉ ฉันไม่ทำอย่างนั้นแน่
77 Snatch ฉก
78 Strike ฉก
79 Raise the head with hood spread and attack ฉกจวัก
80 Seize ฉกฉวย
81 Snatch (away) ฉกฉวย
82 Seize ฉกฉวย, ฉก, คว้า, ยึด, กำ, กุม, เกาะกุม, ฉวย, จับ, มัด, ผูกเงื่อน, รวบรัด, หยุด, ยั้ง
83 Swoop ฉกฉวย, หยิบฉวยไปอย่างรวดเร็ว
84 Snatch ฉกชิง
85 Snatch ฉกชิง
86 Pilfer ฉกชิงวิ่งราว, ลักเล็กขโมยน้อย, ขโมย
87 Serious ฉกรรจ์
88 Seriously ฉกรรจ์
89 Sturdy ฉกรรจ์
90 Snatch ฉกลัก
91 Make off with ฉกหนีไป, ขโมยและรีบหนีไป
92 Intelligent ฉกาจ
93 Intelligently ฉกาจ
94 Ferociously ฉกาจฉกรรจ์
95 Serious ฉกาจฉกรรจ์
96 F you think too much ฉคุณคิดมากไป
97 Doubt ฉงนใจ
98 I'm waiting for you. You don't come to me again. ฉฉันรอคุณอยู่นะคุณไม่มาหาฉันอีก
99 Insulation ฉนวน, การใช้ฉนวนป้องกัน, การทำฉนวน
100 Insulator ฉนวน, สิ่งที่เป็นฉนวน
ดูคำศัพท์อื่น ๆ ตามหมวดหมู่