คำศัพท์ หมวด ซ (หน้า 1/58)

No. คำศัพท์ คำแปล
1 "Suu Kyi Tries to Reassure Tycoons but Warns that Public Interest Comes First," Eleven Myanmar, 23 October 2016. "ซูจีพยายามที่จะรับรองทรราช แต่เตือนว่าความสนใจของสาธารณชนมาก่อน" เอ็ดพม่า, 23 ตุลาคม พ.ศ. 2559
2 (Which I really should have learned. (ซึ่งจริงๆผมน่าจะเรียนรู้ได้แล้ว
3 (From the persuasion of the Old Lady who betrayed Babylon) by the king of Persia. (ซึ่งจากการชักจูงของวีเซียผู้เฒ่าที่ทรยศต่อเมืองบาบิลอน) โดยราชาของเปอร์เชีย
4 (which are later evaluated as dry residue) depends on the (ซึ่งภายหลังได้รับการประเมินว่าเป็นกากแห้ง) ขึ้นอยู่กับ
5 Path (that implies the weakest scattering), which correlates to Earl et. (ซึ่งหมายถึงการกระเจิงที่อ่อนแอที่สุด) ซึ่งมีความสัมพันธ์กับเอิร์ลเอต
6 (which represents total amount of extractive compounds) (ซึ่งหมายถึงจำนวนสารประกอบที่สกัดได้ทั้งหมด)
7 Within (ซึ่งเกิดขึ้น) ภายใน (สังคม, องค์กร, ระบบ)
8 Within (ซึ่งเกิดขึ้น) ภายใน (สังคม, องค์กร, ระบบ)
9 (which we read off the MPC curve) (ซึ่งเราได้อ่านออกจากกนง.)
10 On account (ซื้อของ) แบบเงินเชื่อ
11 Under the counter (ซื้อหรือขาย) อย่างลับๆ, (ซื้อหรือขาย) อย่างแอบๆ ซ่อนๆ, อย่างผิดกฎหมาย
12 , Repeatedly ,ซ้ำแล้วซ้ำเล่า
13 · Low cost/no cost software   ·ซอฟต์แวร์ต้นทุนต่ำ / ไม่มีค่าใช้จ่าย  
14 Celsius ซ.
15 Soi Ramkhamhaeng ซ.รามคำแหง
16 Dirty ซกมก
17 Drink ซด
18 Sip ซด
19 Be mischievous ซน
20 Mischievous ซน, ซุกซน, เกเร
21 Impish ซน, ดื้อรั้น, ร้ายกาจ, เจ้าเล่ห์, เกเร
22 (as) bright as a button ซนมาก
23 Nestle ซบ
24 Nestle ซบ, อิงแอบ, แนบชิด, เบียด
25 Dull ซบเซา
26 Flat ซบเซา (ธุรกิจ), ไม่กระเตื้อง
27 Stagnate ซบเซา, อยู่นิ่งๆ
28 Lethargically ซม
29 Centimeter ซม.
30 Centimetre ซม.
31 Be ignominious ซมซาน
32 Be unsteady ซวดเซ
33 Totter ซวดเซ
34 Lean ซวน
35 Stagger ซวนเซ
36 Be unlucky ซวย
37 Unlucky ซวย
38 Fiddle ซอ
39 Nook ซอก
40 Niche – One segment of a market. ซอก - ส่วนหนึ่งของตลาด
41 Get into ซอกซอน
42 Throughly ซอกซอน
43 Lane ซอกซอย
44 Hide ซอกซัง
45 Car door ซอกประตูรถยนต์
46 Nook ซอกเล็กซอกน้อย
47 Be inquisitive ซอกแซก
48 Edge one's way through ซอกแซก
49 Inquisitively ซอกแซก
50 Envelope ซอง
51 Pack ซอง
52 Stall ซอง
53 Envelope ซอง, ห่อ
54 Bribe ซองขาว
55 Resignation ซองขาว
56 Envelope ซองจดหมาย
57 Envelope ซองจดหมาย
58 Window envelope ซองจดหมายที่มีกรอบกระดาษใสด้านหน้า, เพื่อให้เห็นชื่อและที่อยู่ของผู้รับจดหมาย
59 Wallet ซองที่ใช้ใส่เอกสารหรือรูปภาพ
60 Cute envelope ซองน่ารัก
61 Cigarette case ซองบุหรี่
62 Auction ซองประมูล
63 Holster ซองปืน
64 Plastic cover ซองพลาสติกเปิดข้าง
65 Palm ซองมือ
66 Cute face ซองหน้าตาน่ารัก
67 Mailer ซองหรือห่อสำหรับใส่จดหมายหรือวัสดุทางไปรษณีย์
68 Viol ซอชนิดหนึ่งมีหกสาย, ไวเอิลเป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย
69 Treble fiddle ซอด้วง
70 Software update ซอต
71 Worm ซอน
72 Software ซอฟต์แวร์
73 Software ซอฟต์แวร์
74 GIS software commonly requires this to prevent you ซอฟต์แวร์ GIS จำเป็นต้องใช้เพื่อป้องกันไม่ให้คุณ
75 Software. ซอฟต์แวร์.
76 Software must assume crashes ซอฟต์แวร์ต้องถือว่าล่ม
77 Right software ซอฟต์แวร์ที่ถูกต้อง
78 The crawlers bring all those 1s and 0s back to the search engine ซอฟต์แวร์รวบรวมข้อมูลนำทั้ง 1s และ 0s กลับไปที่เครื่องมือค้นหา
79 The crawlers bring all those 1s and 0s back to the search engine to build an inde ซอฟต์แวร์รวบรวมข้อมูลนำทั้ง 1s และ 0s ทั้งหมดกลับไปที่เครื่องมือค้นหาเพื่อสร้างดัชนี
80 State-of-the-art software allows multiple callers ซอฟต์แวร์อันทันสมัยช่วยให้ผู้โทรหลายราย
81 Software such as witness can be employed for a ซอฟต์แวร์เช่นพยานสามารถใช้สำหรับ a
82 Software such as witness can be employed for a detailed “before and after” comparison. ซอฟต์แวร์เช่นพยานสามารถใช้สำหรับรายละเอียด "ก่อนและหลังการเปรียบเทียบ"
83 The same software lets you leave a message on ซอฟต์แวร์เดียวกันช่วยให้คุณสามารถฝากข้อความไว้ได้
84 The right solfware ซอฟท์แวร์ที่ถูกต้อง
85 Shareware ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์
86 The same software that your call centers use, ซอฟแวร์เดียวกันกับที่ศูนย์บริการของคุณใช้,
87 Be shabby ซอมซ่อ
88 Shabbily ซอมซ่อ
89 Lane ซอย
90 Slice ซอย
91 Soi Chicken ซอย บ่อน ไก่
92 Soi Railway Station ซอย บ้านพักรถไฟ
93 Lane ซอย, ตรอก, ทางเดิน
94 Blind alley ซอยตัน
95 Cut the hair ซอยผม
96 Soi Ramintra 60 ซอยรามอินทรา60​
97 Soi Srisawan Sawan Suan Yai, Muang District, Nonthaburi Telephone 0951083529 ซอยศรีพรสวรรค์ ตำบล สวนใหญ่ อำเภอ เมือง จ.นนทบุรี เบอร์ 0951083529
98 Soi Sri Srisawan, Tambon Amphoe Mueang Buri 0951083529 ซอยศรีพรสวรรค์ ตำบลส่วนใหญ่ อำเภอ เมือง เบอร์ 0951083529
99 Soi Srisawan Sawan Suan Yai, Muang District, Nonthaburi Telephone 0951083529   ซอยศรีสวัสดิ์อ. สวนสนอ. เมืองจ. นนทบุรีโทร. 0951083529  
100 Soi Suksupat 17 ซอยสุขอุปถัมภ์ 17 ถนนสุขาอุปถัมภ์
ดูคำศัพท์อื่น ๆ ตามหมวดหมู่