คำศัพท์ หมวด ฎ (หน้า 1/1)

No. คำศัพท์ คำแปล
1 Letter of invitation to a Buddhist monk ฎีกา
2 Petition to the crown ฎีกา
3 Petition to the crown ฎีกา
4 Petition to the Supreme Court ฎีกา
5 Request for treasury payment ฎีกา
6 Request for treasury payment ฎีกา
7 Statement for payment ฎีกา
8 Subscription for Buddhist temple funds ฎีกา
9 Supreme Court ฎีกา
10 Supreme Court ฎีกา
11 Supreme Court in 1908/2546. A book of the same nature as that of the copyright owner. ฎีกาที่ 1908/2546 การจัดทำหนังสือที่มีลักษณะเดียวกับงานของเจ้าของลิขสิทธิ์ออกจำหน่าย
ดูคำศัพท์อื่น ๆ ตามหมวดหมู่