คำศัพท์ หมวด ฏ (หน้า 1/1)

No. คำศัพท์ คำแปล
1 To Pa-Tak
ดูคำศัพท์อื่น ๆ ตามหมวดหมู่