คำศัพท์ หมวด ฑ (หน้า 1/1)

No. คำศัพท์ คำแปล
1 Tho montho
2 Tikamporn ฑิฆัมพร
ดูคำศัพท์อื่น ๆ ตามหมวดหมู่