คำศัพท์ หมวด ฒ (หน้า 1/1)

No. คำศัพท์ คำแปล
1 Be old เฒ่า
2 Old เฒ่า
3 Dirty old man เฒ่าหัวงู
4 Dirty old man เฒ่าหัวงู
5 Matchmaker เฒ่าแก่
6 Matchmaker เฒ่าแก่
ดูคำศัพท์อื่น ๆ ตามหมวดหมู่