คำศัพท์ หมวด ฒ (หน้า 1/1)

No. คำศัพท์ คำแปล
1 Lorraine Christmas เฒอร์ลีคริตมาส
2 Be old เฒ่า
3 Old เฒ่า
4 Dirty old man เฒ่าหัวงู
5 Dirty old man เฒ่าหัวงู
6 Matchmaker เฒ่าแก่
7 Matchmaker เฒ่าแก่
ดูคำศัพท์อื่น ๆ ตามหมวดหมู่