คำศัพท์ หมวด ณ (หน้า 1/1)

No. คำศัพท์ คำแปล
1 At
2 At
3 At this point, it’s not even a car. ณ จุดนี้ไม่ใช่แม้แต่รถ
4 Back then ณ ตอนนั้น
5 At this time, Ams Adams is day or night. ณ ตอนนี้ เวลาที่อัมสดัมส์เป็นกลางวันหรือกลางคืน
6 At this moment. ณ ตอนนี้.
7 At this time in Thailand at 23.00. ณ ตอนนี้เวลาที่เมืองไทยอยู่ที่ 23.00 น.
8 At this time in Thailand at 10 pm. ณ ตอนนี้เวลาที่เมืองไทยอยู่ที่ 5 ทุ่ม
9 On the spot ณ ที่นั้น
10 Present ณ ที่นี้, ตรงนี้, ที่นี้
11 In a field ณ ทุ่งนาแห่งหนึ่ง
12 The forest is full of tall trees and elephants are walking alone. ณ บริเวณชายป่าที่เต็มไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่มีช้างตัวนึงกำลังเดินเล่นกินลมอยู่ตามลำพัง
13 At Lan Khee Wan Buriram Technical College ณ ลานขจีวรรณ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
14 As of September 11, 2018, the famous school bus in New York! ณ วันที่ 11 เดือนกันยายน ศ.ศ.2018 บัสโรงเรียนชื่อดังย่านนิวยอร์ก!!
15 As of December 31, 2016, its Marketplace and StubHub platforms had over one billion live listings around the globe. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2016 แพลตฟอร์ม Marketplace และ StubHub มีรายชื่ออยู่มากกว่าหนึ่งพันล้านรายทั่วโลก
16 As of December 31, 2016, the Company's Classifieds platforms offered online classifieds in over 1,500 cities around the world. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2016 แพลตฟอร์มโฆษณาย่อยของ บริษัท ได้จัดจำหน่ายออนไลน์ในกว่า 1,500 เมืองทั่วโลก
17 At a village near the forest man ณ หมู่บ้านแห่งหนึ่งใกล้ชายป่า
18 At a village near the forest man had four children. ณ หมู่บ้านแห่งหนึ่งใกล้ชายป่ามีเด็กสี่คน
19 At a village near the forest ณ หมู่บ้านแห่งหนึ่งใกล้ป่า
20 At the Buddhist Auditorium, 22nd floor, Amarin Plaza.   ณ หอประชุมพุทธคยา ชั้น 22 อาคารอัมรินทร์ พลาซ่า  
21 In one city, there is one man. ณ เมืองแห่งหนึ่งมีชายคนหนึ่งเค้าเป็นมนุษณ์เงินเดือนทำงานปกติอย่างคนทั่วไป
22 At ณ เวลา, ในช่วงเวลา
23 Thereat ณ เวลานั้น
24 Once ณ เวลาหนึ่งในอดีต, ครั้งหนึ่ง (ในอดีต)
25 At Siam City Hotel, Ayutthaya Road ณ โรงแรมสยามซิตี้ ถนนศรีอยุธยา
26 At Siam City Hotel, Ayutthaya Road ณ โรงแรมสยามซิตี้ ถนนศรีอยุธยา
27 It makes me feel safe when I'm with you.   ณทำให้ฉันรู้สึกปลอดภัยเมื่อฉันอยู่กับคุณ  
28 It makes me feel safe when I'm with you.   ณทำให้ฉันรู้สึกปลอดภัยเมื่อฉันอยู่กับคุณ  
29 At Pat's ณภัด
30 Campaign ณรงค์
31 Fight ณรงค์
32 Fight ณรงค์
33 Narong Kham ณรงค์ คำมั่น
34 Narong Chaiyongpet ณรงค์ชัย ทองหยด
35 Narong Wisit Saen Thong ณรงค์วิทย์ แสนทอง
36 Nathat Thep ณัฏฐเทพ.ตั้งฐิติพรกุล
37 Natthakan ณัฐ
38 Nathathanee ณัฐฐิณี
39 Nattathida Singhong ณัฐธิดาสิงห์ทอง
40 Nathanee ณัฐนัย
41 Natt ณัฐพนธ์
42 Nattaphol Malai Phan ณัฐพล มาลัยพาน
43 NUTTAWUT ณัฐวุฒิ
44 Nishanan ณิชนันทน์ แย้มกระโทก
45 At the Asian Hotel, Ratchathewi ณโรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี
46 At Asia Hotel Ratchathewi Bangkok ณโรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี กรุงเทพ
47 A village ณ​ หมู่บ้านแห่งหนึ่ง
48 Do you want to apply for kplus service? ุณต้องการสมัครบริการkplus มั้ย
49 Buddhist novice เณร
50 Novice เณร
51 Recruit เณร
52 Novice to become on one's funeral เณรหน้าไฟ
53 Novice to become on one's funeral เณรหน้าไฟ
54 Novice called เณรหางนาค
55 Novice called เณรหางนาค
ดูคำศัพท์อื่น ๆ ตามหมวดหมู่