คำศัพท์ หมวด ธ (หน้า 1/25)

No. คำศัพท์ คำแปล
1 (December, January, February), (ธันวาคม, มกราคม, กุมภาพันธ์)
2 (December, January, February),(March, April, May), (June, July, August), (September,October, November) (ธันวาคม, มกราคม, กุมภาพันธ์), (มีนาคม, เมษายน, พฤษภาคม), (มิถุนายน, กรกฎาคม, สิงหาคม), (กันยายน, ตุลาคม, พฤศจิกายน)
3 (Franchise business) both wholesale and retail. (ธุรกิจแฟรนไชส์) ทั้งค้าส่งและค้าปลีก
4 (Franchise business) both wholesale and retail. (ธุรกิจแฟรนไชส์) ทั้งปลีกและส่ง
5 The BOT officially stuck to the inflation targeting framework and after a while the market ธ ปท. ติดอยู่กับกรอบเป้าหมายเงินเฟ้ออย่างเป็นทางการและหลังจากนั้นไม่นานตลาด
6 The BOT is attached to the official inflation target framework and shortly thereafter the market.   ธ ปท. ติดอยู่กับกรอบเป้าหมายเงินเฟ้ออย่างเป็นทางการและหลังจากนั้นไม่นานตลาด  
7 The BOT officially stuck to the i ธ ปท. ติดอยู่กับฉันอย่างเป็นทางการ
8 Bank ธ.
9 Bangkok, Thailand 8677076922 ธ.กรุงเทพ 8677076922
10 Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives ธกส.
11 Colors ธง
12 Flag ธง
13 3 colors, 5 bands, red, blue, white ธง 3 สี 5 แถบ ประกอบไปด้วยสีแดง สีน้ำเงิน สืขาว
14 Flag ธง, ธงเรือ, ธงสัญญาณ
15 Banner ธง, ผืนธง, ร่มธง
16 Linesman's flag ธงกำกับเส้น
17 Ensign ธงของเรือเพื่อแสดงให้ทราบว่าสังกัดทหารหน่วยใด, ธงของเครื่องบินเพื่อแสดงให้ทราบว่าสังกัดทหารหน่วยใด
18 White flag red safety ธงขาวแดงเซฟตี้
19 Qingdao flag ธงคัทซึ
20 Flag with a crocodile figure in the middle ธงจระเข้
21 Royal ensign ธงฉาน
22 Suspicious day ธงชัย
23 The flag of victory ธงชัย
24 National flag ธงชาติ
25 Flag of the Lao People's Democratic Republic ธงชาติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
26 Union Jack ธงชาติของอังกฤษ
27 Flag has 3 colors, red, blue and white. ธงชาติมี 3 สี 5 เส้น ประกอบไปด้วยสีแดง สีน้ำเงิน สืขาว
28 Flag has 3 colors: red, blue, white ธงชาติมี 3 สี 5 แถบ ประกอบไปด้วยสีแดง สีน้ำเงิน สืขาว
29 Flag has 3 colors: red, blue and white. ธงชาติมี 3 สี 5 แถบ ประกอบไปด้วยสีแดง สีน้ำเงิน และสืขาว
30 The flag is made up of three colors: red, blue and white. ธงชาติมีทั้งหมด 3 สี ประกอบไปด้วยสีแดง สีน้ำเงิน และสืขาว
31 The flag is made up of three colors, five of which are red, blue and white. ธงชาติมีทั้งหมด 3 สี 5 แถบ ประกอบไปด้วยสีแดง สีน้ำเงิน และสืขาว
32 Thailand flag ธงชาติไทย
33 Triangle flag ธงชาย
34 Ensign ธงที่ใช้เป็นสัญลักษณ์ของหน่วยงาน
35 That flag never made me laugh because ธงนั้นไม่ทำให้ฉันหัวเราะเพราะ
36 National Flag ธงประจำชาติ, ธงชาติ
37 Pennon ธงปีกนกของอัศวินในสมัยก่อน
38 Thai king's flag with a red Garuda on the yellow background ธงพระครุฑพ่าห์
39 Flag of police department ธงพิทักษ์สันติราษฎร์
40 Kind of Thai king's flag ธงมหาราชน้อย
41 Thai king's flag with a red Garuda on the yellow background ธงมหาราชใหญ่
42 Streamer ธงยาว
43 Navy flag ธงราชนาวี
44 Kind of queen's flag ธงราชินีน้อย
45 Kind of queen's flag ธงราชินีใหญ่
46 Tricolor ธงสามสี
47 Tricolour ธงสามสี
48 Pennant ธงสามเหลี่ยม
49 White flag ธงสีขาวหรือผ้าสีขาวซึ่งใช้แสดงการยอมแพ้หรือสงบศึก
50 Bunting ธงหรือกระดาษสีประดับถนนหรืออาคารในเทศกาลฉลอง
51 Crown prince's flag ธงเยาวราชน้อย
52 Crown prince's flag ธงเยาวราชใหญ่
53 Red flag ธงแดงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของระบอบสังคมนิยม
54 Thai flag of red, white and blue ธงไตรรงค์
55 FBA's ธชย
56 Brahman ธชี
57 Hermit ธชี
58 Thanakorn Krai ธนกร เเก่นก่อ
59 Thanachart Fort. ธนกฤต แกล้วกล้า
60 Thanakrit Chitthonglang ธนกฤษ ชิตทองหลาง
61 Capitalist ธนบดี
62 Owner of wealth ธนบดี
63 Bank bill ธนบัตร
64 Banknote ธนบัตร
65 Banknote ธนบัตร
66 Bill ธนบัตร
67 Folding ธนบัตร
68 Note ธนบัตร
69 Lady Godiva ธนบัตร 5 ปอนด์, แบงค์ 5 ปอนด์
70 Sawbuck ธนบัตร10 ดอลลาร์ (คำสแลง)
71 Greenback ธนบัตรของสหรัฐอเมริกา
72 Counterfeit banknotes ธนบัตรปลอม
73 Fin ธนบัตรห้าดอลลาร์ (คำสแลง)
74 Pound sterling ธนบัตรและหน่วยเงินตราของอังกฤษ
75 Thai banknotes and coins. ธนบัตรและเหรียญเงินของไทย
76 Thon Buri ธนบุรี
77 Thonburi Lawyer ธนบุรีลอเยอร์
78 Thanonporn ธนพร
79 Thanaporn Phiancharoen ธนพร เพียรเจริญ
80 Thanapol ธนพล
81 Thanaporn ธนภรณ์
82 Tarrut ธนรัชต์
83 Thanawat ธนวัตต์
84 Thanawat Po Pho ธนวัตต์ โพธิ์เงิน
85 Property ธนสมบัติ
86 Property ธนสาร
87 Thanat ธนัช
88 Thanatchaporn ธนัชพร
89 Thanatchaporn Krapun ธนัชพร กราบขุน
90 Thanatchaporn Krapunthot ธนัชพร กราบขุนทด
91 Thananchaporn ธนัญชภร
92 Thanatasak ธนัฐศักดิ์
93 Tanakorn ธนากร
94 Thanakrit ธนากฤตไพศาล
95 Bank ธนาคาร
96 Bank ธนาคาร
97 Bank ธนาคาร
98 BNP PARIBAS Thailand ธนาคาร BNP PARIBAS Thailand
99 Standrd Bank south africa ธนาคาร Standrd South Afrique
100 Bank. ธนาคาร.
ดูคำศัพท์อื่น ๆ ตามหมวดหมู่