คำศัพท์ หมวด ธ (หน้า 1/18)

No. คำศัพท์ คำแปล
1 (Franchise business) both wholesale and retail. (ธุรกิจแฟรนไชส์) ทั้งค้าส่งและค้าปลีก
2 (Franchise business) both wholesale and retail. (ธุรกิจแฟรนไชส์) ทั้งปลีกและส่ง
3 Bank ธ.
4 Bangkok, Thailand 8677076922 ธ.กรุงเทพ 8677076922
5 Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives ธกส.
6 Colors ธง
7 Flag ธง
8 3 colors, 5 bands, red, blue, white ธง 3 สี 5 แถบ ประกอบไปด้วยสีแดง สีน้ำเงิน สืขาว
9 Flag ธง, ธงเรือ, ธงสัญญาณ
10 Banner ธง, ผืนธง, ร่มธง
11 Linesman's flag ธงกำกับเส้น
12 Ensign ธงของเรือเพื่อแสดงให้ทราบว่าสังกัดทหารหน่วยใด, ธงของเครื่องบินเพื่อแสดงให้ทราบว่าสังกัดทหารหน่วยใด
13 White flag red safety ธงขาวแดงเซฟตี้
14 Qingdao flag ธงคัทซึ
15 Flag with a crocodile figure in the middle ธงจระเข้
16 Royal ensign ธงฉาน
17 Suspicious day ธงชัย
18 The flag of victory ธงชัย
19 National flag ธงชาติ
20 Flag of the Lao People's Democratic Republic ธงชาติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
21 Union Jack ธงชาติของอังกฤษ
22 Flag has 3 colors, red, blue and white. ธงชาติมี 3 สี 5 เส้น ประกอบไปด้วยสีแดง สีน้ำเงิน สืขาว
23 Flag has 3 colors: red, blue, white ธงชาติมี 3 สี 5 แถบ ประกอบไปด้วยสีแดง สีน้ำเงิน สืขาว
24 Flag has 3 colors: red, blue and white. ธงชาติมี 3 สี 5 แถบ ประกอบไปด้วยสีแดง สีน้ำเงิน และสืขาว
25 The flag is made up of three colors: red, blue and white. ธงชาติมีทั้งหมด 3 สี ประกอบไปด้วยสีแดง สีน้ำเงิน และสืขาว
26 The flag is made up of three colors, five of which are red, blue and white. ธงชาติมีทั้งหมด 3 สี 5 แถบ ประกอบไปด้วยสีแดง สีน้ำเงิน และสืขาว
27 Thailand flag ธงชาติไทย
28 Triangle flag ธงชาย
29 Ensign ธงที่ใช้เป็นสัญลักษณ์ของหน่วยงาน
30 National Flag ธงประจำชาติ, ธงชาติ
31 Pennon ธงปีกนกของอัศวินในสมัยก่อน
32 Thai king's flag with a red Garuda on the yellow background ธงพระครุฑพ่าห์
33 Flag of police department ธงพิทักษ์สันติราษฎร์
34 Kind of Thai king's flag ธงมหาราชน้อย
35 Thai king's flag with a red Garuda on the yellow background ธงมหาราชใหญ่
36 Streamer ธงยาว
37 Navy flag ธงราชนาวี
38 Kind of queen's flag ธงราชินีน้อย
39 Kind of queen's flag ธงราชินีใหญ่
40 Tricolor ธงสามสี
41 Tricolour ธงสามสี
42 Pennant ธงสามเหลี่ยม
43 White flag ธงสีขาวหรือผ้าสีขาวซึ่งใช้แสดงการยอมแพ้หรือสงบศึก
44 Bunting ธงหรือกระดาษสีประดับถนนหรืออาคารในเทศกาลฉลอง
45 Crown prince's flag ธงเยาวราชน้อย
46 Crown prince's flag ธงเยาวราชใหญ่
47 Red flag ธงแดงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของระบอบสังคมนิยม
48 Thai flag of red, white and blue ธงไตรรงค์
49 FBA's ธชย
50 Brahman ธชี
51 Hermit ธชี
52 Thanachart Fort. ธนกฤต แกล้วกล้า
53 Capitalist ธนบดี
54 Owner of wealth ธนบดี
55 Bank bill ธนบัตร
56 Banknote ธนบัตร
57 Banknote ธนบัตร
58 Bill ธนบัตร
59 Folding ธนบัตร
60 Note ธนบัตร
61 Lady Godiva ธนบัตร 5 ปอนด์, แบงค์ 5 ปอนด์
62 Sawbuck ธนบัตร10 ดอลลาร์ (คำสแลง)
63 Greenback ธนบัตรของสหรัฐอเมริกา
64 Counterfeit banknotes ธนบัตรปลอม
65 Fin ธนบัตรห้าดอลลาร์ (คำสแลง)
66 Pound sterling ธนบัตรและหน่วยเงินตราของอังกฤษ
67 Thai banknotes and coins. ธนบัตรและเหรียญเงินของไทย
68 Thon Buri ธนบุรี
69 Thanonporn ธนพร
70 Thanaporn ธนภรณ์
71 Tarrut ธนรัชต์
72 Thanawat ธนวัตต์
73 Thanawat Po Pho ธนวัตต์ โพธิ์เงิน
74 Property ธนสมบัติ
75 Property ธนสาร
76 Thanatasak ธนัฐศักดิ์
77 Thanakrit ธนากฤตไพศาล
78 Bank ธนาคาร
79 Bank ธนาคาร
80 Bank ธนาคาร
81 BNP PARIBAS Thailand ธนาคาร BNP PARIBAS Thailand
82 Standrd Bank south africa ธนาคาร Standrd South Afrique
83 Bank. ธนาคาร.
84 Bank of Ayudhya Account number 670-1-29678-6 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขบัญชี 670-1-29678-6
85 Krung Thai Bank branches Taksin account number 014-0-08888-1. ธนาคารกรุงไทย สาขาตากสิน เลขบัญชี 014-0-08888-1
86 Krung Thai Bank, right? ธนาคารกรุงไทยตรงตึกบริหารใช่มั้ยค่ะ
87 Krung Thai Bank, CentralPlaza Lampang ธนาคารกรุงไทยสาขาเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง
88 Krung Thai Bank is on the right hand side. ธนาคารกรุงไทยอยู่ทางขวามือ
89 Central bank ธนาคารกลาง
90 Kbank ธนาคารกสิกรไทย
91 KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED shal ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
92 Exam Bank of Multiple Choice ธนาคารการสอบหลายทางเลือก
93 The bank also amiss me today. ธนาคารก็ตัดบัญชีฉันวันนี้
94 The bank immediately cashed in the account. ธนาคารก็ตัดเงินในบัญชีทันที
95 The bank immediately deducted the account. ธนาคารก็หักเงินในบัญชีทันที
96 The bank also deducted the account immediately today. ธนาคารก็หักเงินในบัญชีทันทีในวันนี้เช่นกัน
97 Bank charge ธนาคารคิดค่าบริการ
98 Will the bank have to pay with it? ธนาคารจะต้องจ่ายด้วยหรือไม่
99 Bank will send a slip to the company today. ธนาคารจะส่งสลิปทางอีเมล์ให้กับบริษัทภายในวันนี้
100 The bank will send a slip to the company today. ธนาคารจะส่งสลิปทางให้กับบริษัทภายในวันนี้
ดูคำศัพท์อื่น ๆ ตามหมวดหมู่