คำศัพท์ หมวด ฝ (หน้า 1/8)

No. คำศัพท์ คำแปล
1 Teem down (ฝน) ตก
2 Drizzle (ฝน) ตกปรอยๆ, ตกพรำๆ
3 Drizzle down (ฝน) ตกพรำๆ, ตกปรอยๆ
4 Rain on / upon (ฝน) ตกลงบน
5 Rain cats and dogs (ฝน) ตกหนัก
6 Sheet down (ฝน) ตกหนัก
7 Pelt with (ฝน) ตกหนัก, กระหน่ำ
8 Rain in (ฝน) สาด, ซึมเข้า, เทเข้า, ไหลเข้า
9 Teem with (ฝน) เทลงมาก
10 (Left bank of the Chao Phraya River) (ฝั่งซ้ายของแม่น้ำเจ้าพระยา)
11 (Left bank of the Chao Phraya River) and built Bangkok as a new capital. (ฝั่งซ้ายของแม่น้ำเจ้าพระยา) และได้สร้างกรุงเทพมหานครเป็นราชธานีใหม่
12 (Left bank of the Chao Phraya River) and built Bangkok as a new capital. (ฝั่งซ้ายของแม่น้ำเจ้าพระยา) และได้สร้างกรุงเทพมหานครเป็นราชธานีใหม่
13 Pour through (ฝูงชน) กรูผ่าน, หลั่งไหลผ่าน
14 Pour over (ฝูงชน) หลั่งไหล, กรู
15 - Internship at Dusit District Office -ฝึกงานที่ สำนักงานเขต ดุสิต
16 - Internship at Dusit District Office -ฝึกงานที่ สำนักงานเขต ดุสิต
17 - Internship at Dusit District Office, Bangkok -ฝึกงานที่ สำนักงานเขต ดุสิต จังหวัด กรุงเทพ
18 - Internship at Dusit District Office, Bangkok, for 4 months. -ฝึกงานที่ สำนักงานเขต ดุสิต จังหวัด กรุงเทพมหานคร ระยะเวลา 4 เดือน ในฝ่ายปกครอง
19 Good night my dear. _ฝันดีครับที่รักของผม
20 Grind ฝน
21 Rain ฝน
22 Sharpen ฝน
23 Precipitation ฝน หิมะหรือลูกเห็บที่ตกลงมา
24 Rain ฝน, น้ำฝน
25 Acid rain ฝนกรด
26 Acid rain ฝนกรด, ฝนที่ปนเปื้อนด้วยมลพิษทางเคมี ซึ่งเกิดจากมลพิษทางอากาศ เช่น ควันจากท่อไอเสียรถยนต์หรือโรงงาน
27 Acid rain can also cause problems with buildings or may be combined with fog. ฝนกรดก็ก่อให้เกิดปัญหากับสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ หรืออาจจะจับตัวรวมกับหมอกก่อให้เกิดห
28 Acid rain also causes problems with buildings, or it may catch up with the fog, causing smog (s) toxic to the respiratory system. ฝนกรดก็ก่อให้เกิดปัญหากับสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ หรืออาจจะจับตัวรวมกับหมอกก่อให้เกิดหมอกควันพิษ (smog) ที่ทำอันตรายกับระบบทางเดินหายใจ
29 Acid rain will dissolve fertilizer in the soil. ฝนกรดจะละลายปุ๋ยในดิน
30 Acid rain will dissolve fertilizer in the soil. ฝนกรดจะละลายปุ๋ยในดิน
31 The acid rain attacks the rock,and so carvings and statues are eroded much more quickly ฝนกรดทำให้เกิดการโจมตีด้วยหินและการแกะสลักและรูปปั้นจึงถูกกัดกร่อนมากขึ้นอย่างรวดเร็ว
32 Acid rain is also capable of dissolving some rocks and buildings made of soft rock,such as limestone,are particularly affected ฝนกรดยังสามารถละลายหินบางก้อนและอาคารที่ทำจากหินอ่อนเช่นหินปูนได้รับผลกระทบโดยเฉพาะ
33 Acid rain affects plants by making the soil acidic ฝนกรดส่งผลกระทบต่อพืชโดยทำให้ดินเป็นกรด
34 Acid rain occurs due to water pollution ฝนกรดเกิดขึ้นเนื่องจากมลพิษทางน้ำ
35 Acid rain is now a familiar problem in the industrialized countries in Europe ฝนกรดเป็นปัญหาที่คุ้นเคยในประเทศอุตสาหกรรมในยุโรป
36 Acid rain has spread throughout the world. ฝนกรดได้แผ่กระจายไปทั่วโลก
37 Acid rain has spread throughout the world. ฝนกรดได้แพร่ขยายไปทั่วโลก
38 It is raining. ฝนกำลังตก
39 It's raining ฝนกำลังตก
40 Rain is falling when we go out. ฝนกำลังตกเมื่อตอนเราออกไปข้างนอก
41 Rain falls ฝนก็ตก
42 The rain fell. ฝนก็ตกลงมา
43 The rain is coming ฝนจะตก
44 But will the rain or shaine today?If the rain clouds make a shower, butterfly hides beneath a flower. ฝนจะตกหรือถ้าฝนตกเมฆจะทำให้ผีเสื้อซ่อนตัวอยู่ใต้ดอกไม้
45 Rain of January-March period when mango trees produce clusters of inflorescence ฝนชะช่อมะม่วง
46 Rain washing away the mango inflorescence ฝนชะลาน
47 Elephant rain ฝนช้าง
48 Meteor shower ฝนดาวตก
49 Rain ฝนตก
50 Rain ฝนตก
51 Rain has storm every day. ฝนตก มีพายุ ทุกวัน
52 Ever rain ฝนตก ตามเคย
53 Every day, people buy all lost. ฝนตก ทุกวัน คนซื้อหายหมดเลย
54 Every day rain here ฝนตก ทุกวัน ที่นี่
55 Every day rain in Thailand ฝนตก ทุกวัน ที่เมืองไทย
56 Raining ฝนตก รถติด
57 Rain, sleeplessness ฝนตก, ทำให้นอนไม่หลับ
58 I'm going to store the store. ฝนตกฉันกำลังจะเก็บร้าน
59 It usually rains all day.We hardly get any sunshine,do we? ฝนตกตลอดทั้งวันแทบจะไม่ได้รับแสงแดดใด ๆ เลยล่ะ
60 Rain made my car stick and made me go home slowly. ฝนตกทำให้รถติดและทำให้ฉันถึงบ้านช้า
61 Is it raining there? ฝนตกที่นั่นไหม
62 Rainy with plenty of sunshine from June to September and ฝนตกที่มีแดดจัดมากในช่วงเดือนมิถุนายน - กันยายนและ
63 Rain every day ฝนตกทุกวันเลย
64 Every day the monsoon hits the 25th. ฝนตกทุกวันเลยมรสุมเข้าถึงวันที่25
65 Rainfall In addition to the floods, some of them are like the muddy sea, many of them complain about using this road with difficulty and have to be cautious in using the latest vehicles. ฝนตกนอกจากจะมีน้ำท่วมขังแล้วบางช่วงยังมีสภาพเหมือนทะเลโคลนโดยหลายคนต่างบ่นถึงการใช้ถนนเส้นนี้ด้วยความยากลำบากและต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ยานพาหนะอย่างสูงล่าสุดชาวบ้านได้รวมตัวร้องเรียน
66 Rainfall In addition to the floods, some of them are like the muddy sea, many of them complain about ฝนตกนอกจากน้ำท่วมบางแห่งก็เหมือนทะเลโคลนหลายคนบ่น
67 Rainfall In addition to the floods, some of them are like the muddy sea, many of them complain about using this road with difficulty and have to be cautious in using the latest vehicles. ฝนตกนอกจากน้ำท่วมบางแห่งยังเหมือนทะเลโคลนหลายคนบ่นเกี่ยวกับการใช้ถนนสายนี้ด้วยความยากลำบากและต้องระมัดระวังในการใช้ยานพาหนะรุ่นล่าสุด
68 Drizzle ฝนตกปรอยปราย
69 Shower ฝนตกปรอยๆ, หิมะปรอยๆ, ลูกเห็บตก, สิ่งที่ตกลงมาเหมือนฝน (เช่น ดาวตก, ผีพุ่งไต้, ลูกปืน)
70 Rain fell heavily ฝนตกลงมาอย่างหนัก
71 Chuck it down ฝนตกหนัก
72 Cracking flags ฝนตกหนัก
73 Cracking the flags ฝนตกหนัก
74 Deluge ฝนตกหนัก
75 Rain stair rods ฝนตกหนัก
76 Pour ฝนตกหนัก, ฝนตกกรูกราว
77 Heavy rains cause damage. ฝนตกหนักทำให้เกิดความเสียหาย
78 The heavens opened. ฝนตกหนักมาก
79 Is it raining or snowing? ฝนตกหรือหิมะตก?
80 Is it raining ฝนตกหรือไม่
81 The rain is not in Bangkok. ฝนตกหรืเปล่าที่ กทม.
82 Rain is not out now. ฝนตกอย่าพึ่งออกไปตอนนี้เลยเธอ
83 Cold rain ฝนตกอาาศเย็น
84 A lot of rain ฝนตกเป็นจำนวนมาก
85 Was it raining when we went out ฝนตกเมื่อเราออกไปข้างนอก
86 Rains and thunderstorms are, as you would enormous , common during the rainy season in Thailand. ฝนตกและพายุฝนฟ้าคะนองเป็นไปตามปกติทั่วไปในช่วงฤดูฝนในประเทศไทย
87 The rare desert rains often come in torrent causing loss of life and property thus people living in an oasis think of rain with terror ฝนตกในทะเลทรายที่หายากมักจะมาในฝนตกหนักทำให้สูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจึงคนที่อาศัยอยู่ในโอเอซิสคิดว่าฝนตกด้วยความหวาดกลัว
88 Raining in the rainy season ฝนตกในฤดูฝน
89 A lot of rainDon't be afraid. ฝนตกไม่กลัว
90 Sprinkle ฝนที่ตกปรอยๆ, ฝนที่ตกพรำๆ
91 Cloudburst ฝนที่ตกหนักอย่างกะทันหัน
92 The he avy rain, the open-air concert wen t ahead and was a great success. ฝนที่ตกใจของเขาคอนเสิร์ตเปิดโล่งไปข้างหน้าและประสบความสำเร็จอย่างมาก
93 Drizzle ฝนปรอย
94 Rain ฝนฟ้า
95 The rain still falls. ฝนยังตกอยู่มั้ย
96 Total rain is approximate or normal. ฝนรวม จะใกล้เคียงค่าปกติหรือประมาณ
97 Love love ฝนรักเปรตนะ
98 Rain ฝนลงเม็ด
99 Sleet ฝนลูกเห็บ, ฝนหิมะ
100 Rain stops me going back to the room. ฝนหยุด ฉันจะกลับห้อง
ดูคำศัพท์อื่น ๆ ตามหมวดหมู่