คำศัพท์ หมวด ส (หน้า 1/1)

No. คำศัพท์ คำแปล
1 สาย ศิลป์ - Calculates GPA 2.50 สายศิลป์-คำนวณ เกรดเฉลี่ย 2.50
ดูคำศัพท์อื่น ๆ ตามหมวดหมู่