คำศัพท์ หมวด Adjective (หน้า 1/100)

No. คำศัพท์ คำแปล
1 -natured ซึ่งแสดงอารมณ์บางอย่าง
2 -ose เต็มไปด้วย, ซึ่งมีคุณสมบัติของ
3 A few ส่วนน้อย
4 A lot หนัก
5 A match made in heaven บุญทาย
6 A posteriori จากผลไปสู่เหตุ
7 Abbreviated สั้น
8 Abbreviated หายาก
9 Abbreviated ไม่พอเพียง
10 Abdominal เกี่ยวกับท้อง, ตรงช่องท้อง
11 Abducent ซึ่งดึงออก
12 Aberrant ซึ่งเบี่ยงเบนจากปกติ
13 Abiding ตลอดไป
14 Abject ต่ำช้า, เลวทราม
15 Abject ถ่อมตัว
16 Abject น่าสังเวช, น่าสงสาร
17 Ablaze ฟอน
18 Ablaze ไหม้
19 Able ที่มีความสามารถที่จะทำได้
20 Able ที่มีทักษะดี, เก่ง, มีฝีมือ
21 Able ศักย
22 Able สมรรถ
23 Able-bodied กำยำล่ำสัน
24 Able-bodied แข็งแรง
25 Abloom บาน
26 Abnormal ผิดปกติ, ผิดธรรมดา, ผิดวิสัย, ผิดแปลก, แปลก
27 Abnormal พิเรน
28 Abnormal วิปริต
29 Abominable เลวทรามต่ำช้า, น่าชัง, น่ารังเกียจ
30 Aboriginal ที่อยู่มาดั้งเดิม, ที่อยู่มาตั้งแต่แรก
31 Abortifacient ที่ทำให้แท้ง
32 Abortive ซึ่งไร้ผล, ซึ่งไม่สำเร็จ
33 Above-mentioned ที่กล่าวมาข้างต้น
34 Aboveboard เปิดเผย
35 Abrasive ซึ่งกัดกร่อน, ซึ่งกัดเซาะ
36 Abrasive ที่ทำให้โกรธ, ที่ทำให้รำคาญ, ที่ทำให้โมโห
37 Abreast เคียงข้าง
38 Abrupt ชัน
39 Abrupt ซึ่งขาดตอน, ซึ่งไม่ติดต่อกัน
40 Abrupt ทันทีทันใด, ฉับพลัน
41 Absent ขาด, ไม่มา
42 Absent ซึ่งไม่ให้ความสนใจ
43 Absent-minded เหม่อลอย
44 Absent-minded ใจลอย
45 Absent-minded ใจลอย, ตกอยู่ในภวังค์, เคลิ้ม, เหม่อลอย
46 Absolute สัมบูรณ์
47 Absolute สิทธิ์ขาด
48 Absolute เต็มที่ (ใช้ในการเน้น), สมบูรณ์, ทั้งหมด
49 Absolute แท้จริง, แน่นอน
50 Absolute ไม่มีขอบเขต, ไม่จำกัด
51 Absolute ไม่เจือปน, เพียวๆ
52 Absolutely silent เงียบฉี่
53 Absorbed ที่หมกมุ่นกับ
54 Absorbent ซึ่งอุ้มน้ำไว้, ซึ่งสามารถดูดซึม
55 Absorbent ซึ่งไม่สะท้อน
56 Absorbing ที่ดึงดูดความสนใจ, ที่น่าสนใจมาก
57 Absorptive ที่สามารถดูดซับได้
58 Abstemious ตามอัตภาพ, พอประมาณ
59 Abstract ทางทฤษฎี, ทางหลักวิชา, ทางหลักการ, ทางวิชาการ
60 Abstract ที่เป็นนามธรรม
61 Abstracted ใจลอย
62 Abstruse ยากที่จะเข้าใจ
63 Absurd ไร้สาระ, ไร้ความหมาย, ที่ไม่เป็นเหตุเป็นผล
64 Abundant มากมาย, ท่วมท้น, เหลือล้น, ล้นเหลือ, เต็มเปี่ยม, ล้นหลาม, เหลือเฟือ, เยอะแยะ, อุดมสมบูรณ์
65 Abundant อื้อซ่า, อุดมสมบูรณ์
66 Abundant เหลือใช้
67 Abusive ซึ่งหมิ่นประมาท, ซึ่งดูถูก
68 Abusive ซึ่งเป็นอันตราย
69 Abusive ซึ่งไม่ถูกต้อง
70 Abusive ปากหมา
71 Academic ซึ่งมีลักษณะเป็นนักวิชาการ, ซึ่งคงแก่เรียน
72 Academic ด้านวิชาการ, ทางวิชาการ
73 Academic ทางวิชาการ
74 Academic วิชาการ
75 Academic ในทางทฤษฎี, ซึ่งไม่เหมาะในทางปฏิบัติ
76 Accelerando ที่ค่อยๆเพิ่มจังหวะดนตรีให้เร็วขึ้น
77 Accelerative ที่เกี่ยวกับการเร่งความเร็ว
78 Acceptable ซึ่งได้รับการเห็นชอบ
79 Acceptable ที่ยอมรับ
80 Acceptable ที่ยอมรับได้, สามารถรับได้, ยอมรับได้
81 Acceptable ี่น่าพอใจ, น่ายินดี, ซึ่งเป็นที่ยอมรับ
82 Acceptant เต็มใจรับ
83 Accepted ซึ่งเป็นที่ยอมรับ
84 Accepted ี่ที่ไม่สามารถคัดค้านได้, ที่ไม่สามารถโต้แย้งได้, ที่ไม่สามารถปฏิเสธได้
85 Accepted ได้มาตรฐาน
86 Accessible ที่สามารถเข้าได้
87 Accessory ซึ่งสมรู้ร่วมคิด, ์
88 Accessory ซึ่งเป็นส่วนเพิ่มเติม, ์
89 Accidental ซึ่งเป็นผลข้างเคียง
90 Accidental โดยบังเอิญ, เป็นการบังเอิญ, โดยไม่ได้ตั้งใจ, เป็นเหตุบังเอิญ, โดยไม่ได้คาดคิด, ซึ่งไม่ได้เจตนา
91 Accommodating ที่ช่วยเหลือ, ที่พยายามทำให้สะดวกสบาย, ที่พยายามทำให้พอใจ
92 Accompanying ี่ที่เพิ่มเติม, ที่เสริมเข้ามา
93 Accordant ที่สอดคล้องกัน
94 According ที่ยอมรับร่วมกัน, ที่เห็นด้วย, ที่เห็นพ้องต้องกัน
95 Accountable ที่สามารถอธิบายได้
96 Accurate ถูกต้อง, แน่นอน, แม่นยำ, ไร้ข้อผิดพลาด
97 Accurate มือฉมัง
98 Accurate ระมัดระวัง, เที่ยงตรง
99 Accurate แม่นยำ
100 Accused ซึ่งถูกกล่าวหาหรือฟ้องร้อง
ดูคำศัพท์อื่น ๆ ตามหมวดหมู่