คำศัพท์ หมวด Adverb verb (หน้า 1/1)

No. คำศัพท์ คำแปล
1 Roll down หลุนๆ
ดูคำศัพท์อื่น ๆ ตามหมวดหมู่