คำศัพท์ หมวด Article (หน้า 1/1)

No. คำศัพท์ คำแปล
1 An หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามที่ออกเสียงสระและระบุว่าคำนามนั้นเป็นคำนามที่ไม่ชี้เฉพาะ)
2 The คำนำหน้านามชี้เฉพาะ
ดูคำศัพท์อื่น ๆ ตามหมวดหมู่