คำศัพท์ หมวด Noun (หน้า 1/100)

No. คำศัพท์ คำแปล
1 (algebraic) equation สมการ
2 (armed) services เหล่า
3 (army) provisions เสบียง
4 (be mindful of) one's own place ที่ต่ำที่สูง
5 (beef or chicken) green curry แกงเขียวหวาน
6 (beef or chicken) mussaman curry แกงมัสมั่น
7 (blood) platelet เกล็ดเลือด
8 (Buddhist) temple วัด
9 (business) transactions ธุรกรรม
10 (Chinese) sausage กุนเชียง
11 (dried) salted fish ปลาเค็ม
12 (eternal) truth สัจธรรม
13 (eternal) truth สัจธรรม
14 (in a) row ตับ
15 (madam) of royal mandate ตราตั้ง
16 (musty) smell สาบ
17 (national) park วนอุทยาน
18 (newly-) laid road ทางตัด
19 (newly-) laid road ทางตัด
20 (newly-) laid road ทางตัด
21 (personal) circumstances อัตภาพ
22 (police) inspector สารวัตร
23 (political) campaign poster ป้ายหาเสียง
24 (politicate) candidate ผู้ลงรับเลือกตั้ง
25 (proposed) bill ร่างพระราชบัญญัติ
26 (snow) flake เกล็ด
27 (taking into) consideration อารมณ์
28 (tax) farmer นายอากร
29 (telephone) exchange ชุมสาย
30 (the) Chinese เจ๊ก
31 (the) rear ตอนหลัง
32 (tropical) forest ป่าดงใหญ่
33 (tropical) forest ป่าดงใหญ่
34 (under) the protection of consular jurisdiction ร่มธง
35 20 litres สัด
36 24-hour market ตลาดโต้รุ่ง
37 33 Gods in the second tier of heaven above the earth ไตรทศ
38 A อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ
39 A อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ
40 A bag which is closed by means of a string run through loops ถุงตะเครียว
41 A bathing ceremony บุษยาภิเษก
42 A board with 1 inch thickness ไม้นิ้ว
43 A brother or sister of one's great-grandfather or great-grandmother ทวดน้อย
44 A building for ceremony of fire เรือนไฟ
45 A celestial monster which causes elipses by eating the sun or moon ภรณีภู
46 A Chinese unit of weight equal to 37.5 milligrams (used by jewelers) หลี
47 A coil-shaped pastry with a chicken filling ไส้ไก่
48 A cross marked at the bottom of a palm-sugar pot to protect against ghosts ตราขุนพล
49 A disease in ancient Thai medicine เทพีปักษี
50 A divine messenger เทวทูต
51 A ethnic tribe in northern Thailand เงี้ยว
52 A face like that of a chow dog เม้าเค้า
53 A flat piece of earth หน้าแว่น
54 A form of Thai octameter poem กลอนตลาด
55 A form of Thai octameter poem กลอนสุภาพ
56 A form of Thai octameter poem กลอนเพลงยาว
57 A form of Thai octameter poem กลอนแปด
58 A form of Thai verse กลอนลิลิต
59 A gain through suffering ทุกขลาภ
60 A game consisting in holding one's breath while running ตี่
61 A game of blowing rubber bands เป่ากบ
62 A game which one tries to catch other เอาเถิด
63 A game which one tries to catch other เอาเถิดเจ้าล่อ
64 A godown to keep imported goods which do not pay tax yet คลังสินค้าทัณฑ์บน
65 A gold or silver genital cover of a girl จะปิ้ง
66 A great master ราชครู
67 A great number of จำนวนมาก
68 A hair style short in back but long on top รองทรง
69 A half shell of coconut กระดวง
70 A handful of หยิบ
71 A hat made of bamboo and palm leaves shaped like an inverted basin งอบ
72 A high ecclesiastical dignitary ราชาคณะ
73 A house composing parts tied together with rattan เครื่องผูก
74 A kind of algae ไข่หิน
75 A kind of auspicious time ฤกษ์ล่าง
76 A kind of banana ไข่
77 A kind of basket made of bamboo used to collect salt ทัก
78 A kind of bird เงือก
79 A kind of card game ผ่อง
80 A kind of child's plays with 2 children use the hands to pat each others' hand and knees ตบแผละ
81 A kind of children's game จ้ำจี้
82 A kind of children's game ตีไก่
83 A kind of Chinese dish พะโล้
84 A kind of Chinese food จีบ
85 A kind of Chinese vegetable jelly black in color เฉาก๊วย
86 A kind of dancer's posture and movements พัดชา
87 A kind of deer ยอง
88 A kind of fish แขยง
89 A kind of fishtrap ต้อน
90 A kind of flute ปากเป็ด
91 A kind of flute ปากเป็ด
92 A kind of foreign cloth โมรี
93 A kind of fried vegetables โป๊ยเซียน
94 A kind of gambling games ไม้หมุน
95 A kind of knife ตอก
96 A kind of orange ส้มเช้ง
97 A kind of orange ส้มเช้ง
98 A kind of plant ขี้ครอก
99 A kind of poetry ดั้น
100 A kind of rattan คงคา
ดูคำศัพท์อื่น ๆ ตามหมวดหมู่