แบบฝึกหัด IF-CLAUSES ชุดที่ 1

Posted on Mar 01,2018 at 03:57 AM

แบบฝึกหัด IF-CLAUSES ชุดที่ 1


ก่อนที่จะเริ่มทำข้อสอบนี้ เราทำความเข้าใจกันก่อนว่าเราต้องเตรียมอะไรบ้าง

จำนวนข้อสอบ (ข้อ) เวลาโดยประมาณ (นาที) ความต้องการพื้นฐาน
10 15
  • Grammar เบื้องต้น
  • ประโยค If-clause

 

เริ่มทำข้อสอบ