อัปเดตเมื่อ 3/10/2018, 10:08:53 PM

แบบฝึกหัด IF-CLAUSES ชุดที่ 1

จำนวนการเข้าชม 676 ครั้ง

ผู้ทำคะแนนได้สูงสุด

จำนวนคำถามทั้งหมด 10 ข้อ

ลำดับที่ชื่อความถูกต้องเวลาเมื่อ
ลำดับที่ชื่อความถูกต้องเวลาเมื่อ
1Mice Pongthep80%244 วินาที4/9/2018, 5:00:06 AM
2โป๊กไง ที่เป็นแฝดกับโป๊บอ่ะ30%14 วินาที9/15/2018, 3:51:56 PM
3chutinun30%188 วินาที7/6/2018, 11:15:08 AM
4นัธทวัฒน์ หยุ่น30%698 วินาที7/1/2018, 8:18:40 AM
5apichat20%178 วินาที4/17/2018, 7:51:52 AM
6kittipongint16.667%12.6667 วินาที9/13/2018, 11:32:23 PM
7Kittipong Intaboot16.667%36 วินาที9/14/2018, 9:50:09 AM
8Pareena New10%101 วินาที4/6/2018, 1:05:47 AM
9Somruthai Sapaokham10%440 วินาที10/2/2018, 7:39:18 PM