คำศัพท์หมวดกริยา

Posted on Mar 11,2018 at 06:00 AM

คำศัพท์หมวดกริยา
ผู้ทำคะแนนได้สูงสุด


Verb กริยา อาการ การแสดงออก ท่าทาง คุณแม่นแค่ไหน มาลองดู
0sec
QUESTION

1/15

Score

0

เลือกคำตอบที่ถูกต้อง

หัวเราะ ตรงกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใด ?

เลือกคำตอบที่ถูกต้อง

ปีน หรือ ไต่ ตรงกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใด ?

เลือกคำตอบที่ถูกต้อง

หิวข้าว ตรงกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใด ?

เลือกคำตอบที่ถูกต้อง

ออกกำลังกาย ตรงกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใด ?

เลือกคำตอบที่ถูกต้อง

ภูมิใจ ตรงกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใด ?

Congrats!

0Correct

"" ทำคะแนนได้ xxx คะแนน ใช้เวลา xxx


กลับไปหน้า คำศัพท์หมวดกริยา