คำศัพท์หมวดร่างกาย

Posted on Mar 11,2018 at 05:34 AM

คำศัพท์หมวดร่างกาย
ผู้ทำคะแนนได้สูงสุด


มีคำศัพท์หลายอย่างที่เกี่ยวกับร่างกาย แต่เรามาทดสอบคำศัพท์พื้นฐาน 10 ข้อกันดูก่อน
0sec
QUESTION

1/15

Score

0

เลือกคำตอบที่ถูกต้อง

หัวเข่า ตรงกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใด ?

เลือกคำตอบที่ถูกต้อง

บ่า หรือ ไหล่ ตรงกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใด ?

เลือกคำตอบที่ถูกต้อง

คิ้ว ตรงกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใด ?

เลือกคำตอบที่ถูกต้อง

เหงือก ตรงกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใด ?

เลือกคำตอบที่ถูกต้อง

ฟัน ตรงกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใด ?

เลือกคำตอบที่ถูกต้อง

ลิ้น ตรงกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใด ?

เลือกคำตอบที่ถูกต้อง

แก้ม ตรงกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใด ?

เลือกคำตอบที่ถูกต้อง

กระดูก ตรงกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใด ?

เลือกคำตอบที่ถูกต้อง

นิ้วมือ ตรงกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใด ?

เลือกคำตอบที่ถูกต้อง

เล็บเท้า ตรงกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใด ?

Congrats!

0Correct

"" ทำคะแนนได้ xxx คะแนน ใช้เวลา xxx


กลับไปหน้า คำศัพท์หมวดร่างกาย