คำศัพท์หมวดสถานที่

Posted on Mar 11,2018 at 05:58 AM

คำศัพท์หมวดสถานที่


มาตอบคำถามคำศัพท์หมวดสถานที่ง่ายๆ 5 ข้อกัน
0sec
QUESTION

1/15

Score

0

เลือกคำตอบที่ถูกต้อง

ร้านขายยา ตรงกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใด ?

เลือกคำตอบที่ถูกต้อง

ร้านอาหาร ตรงกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใด ?

เลือกคำตอบที่ถูกต้อง

ร้านเสริมสวย ตรงกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใด ?

เลือกคำตอบที่ถูกต้อง

ภูเขา ตรงกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใด ?

เลือกคำตอบที่ถูกต้อง

อุโมงค์ ตรงกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใด ?

Congrats!

0Correct

"" ทำคะแนนได้ xxx คะแนน ใช้เวลา xxx


กลับไปหน้า คำศัพท์หมวดสถานที่