คำศัพท์หมวดสภาพอากาศ

Posted on Mar 11,2018 at 06:15 AM

คำศัพท์หมวดสภาพอากาศ
ผู้ทำคะแนนได้สูงสุด


ลมฟ้าอากาส สภาพอากาศ คำง่ายๆ ใช้บ่อยๆ อย่างฝนตกแดดออกเรารู้อยู่แล้ว แต่คำที่ไม่ได้ใช้บ่อยหล่ะ เราตอบได้มั้ย
0sec
QUESTION

1/15

Score

0

เลือกคำตอบที่ถูกต้อง

ลมแรง ตรงกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใด ?

เลือกคำตอบที่ถูกต้อง

หมอกหนา ตรงกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใด ?

เลือกคำตอบที่ถูกต้อง

เมฆครึ้ม ตรงกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใด ?

เลือกคำตอบที่ถูกต้อง

มีหมอกบาง ตรงกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใด ?

เลือกคำตอบที่ถูกต้อง

มีฝนปรอยๆ ตรงกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใด ?

Congrats!

0Correct

"" ทำคะแนนได้ xxx คะแนน ใช้เวลา xxx


กลับไปหน้า คำศัพท์หมวดสภาพอากาศ