ค้นหาประโยค / ข้อความ

"and when were you married?" "on the sixteenth day of the eighth month, six years ago."

Google Translate

01.

"แล้วคุณแต่งงานเมื่อไหร่?"  "ในวันที่สิบหกของเดือนที่แปดหกปีก่อน"

(ยังไม่ถูกยืนยันคำศัพท์ - unofficial vocab.)


เมนูแนะนำที่น่าสนใจ

เมนูแนะนำที่น่าสนใจ

รวมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องมาให้ค้นหาข้อมูลได้แบบสะดวกสุด

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกประโยค / ข้อความ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกประโยค / ข้อความ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม