ประโยคภาษาอังกฤษ หมวด ทั่วไป (หน้า 1/2)

No. ประโยคภาษาอังกฤษ คำแปล
1 1 Liter of ultra clean water. น้ำสะอาด 1 ลิตร
2 800 square meters ที่ดิน 2 งาน
3 After you. เชิญคุณก่อนเลย
4 Are you being sarcastic? นี่กำลังประชดกันอยู่ใช่ปะ/หรือเปล่า?
5 Are you sarcastic? เธอช่างประชดหรือเปล่า?
6 Ask me whenever you are in doubt. ถามฉันได้เมื่อคุณมีข้อสงสัย/ไม่แน่ใจ
7 Bad word คำไม่สุภาพ
8 Because I just got approval from เพราะฉันเพิ่งได้รับการอนุมัติจาก
9 Both good and bad habits. ทั้งนิสัยดีและนิสัยไม่ดี
10 Call the police! โทรเรียกตำรวจ!
11 Coffee keeps me awake. กาแฟทำให้ฉันไม่หลับ
12 Dear Mr. ถึงคุณ, เรียนคุณ
13 Defect list รายการของที่มีตำหนิ
14 Do you speak Italian? คุณพูดภาษาอิตาลีหรือเปล่า?
15 Do you think it will rain today? คุณว่าวันนี้ฝนจะตกมั้ย
16 Don't do wicked things. อย่าทำสิ่งชั่วร้าย
17 Don't forget the ticket. อย่าลืมตั๋ว
18 Don't try to be perfect.Just try to be better than you were yesterday. ไม่ต้องสมบูรณ์แบบหรอกแค่ดีกว่าเมื่อวานก็พอแล้ว
19 Everyone in the world has friends. ทุก ๆ คนในโลกต่างมีเพื่อน
20 Except for items 1-4 ที่นอกเหนือจาก ข้อ 1–4
21 From a city to another. จากเมืองหนึ่งไปอีกเมืองหนึ่ง
22 Happiness is far away ความสุขนั้นอยู่แสนไกล
23 He disappeared without a trace. เขาหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย
24 He is wearing a ring, which is expensive. เขากำลังสวมแหวนที่มีราคาแพง
25 He says เขาพูดว่า
26 He works for a company which makes furniture. เขาทำงานให้กับบริษัทที่ผลิตเฟอร์นิเจอร์
27 He's sleeping like a baby. เขานอนหลับเหมือนเด็ก
28 He/She is a sarcastic person. เขา/เธอเป็นคนช่างประชด
29 He/She is not that bad. เขา/เธอก็ไม่ได้แย่/เลวร้ายขนาดนั้น
30 He/She is sarcastic. เขา/เธอเป็นคนช่างประชด
31 How sure are you that he is better than me? คุณแน่ใจแค่ไหนว่าเขาดีกว่าฉัน
32 I am sleepy but try to stay awake. ฉันง่วงนอน แต่ก็พยายามจะไม่หลับ
33 I can place the palms of my hands on the floor without bending my knees. ฉันสามารถวางฝ่ามือของฉันบนพื้นโดยไม่ต้องงอหัวเข่า
34 I can't believe it! ไม่น่าเชื่อเลย / ฉันไม่เชื่อหรอก
35 I don't know what to say to make you feel better. ผมไม่ทราบว่าจะพูดอะไรที่จะทำให้คุณรู้สึกดีขึ้น
36 I don't want to hear any more of your complaining. ฉันไม่ต้องการได้ยินคุณบ่นมากกว่านี้
37 I don’t like stories which have unhappy endings. ฉันไม่ชอบเรื่องที่จบแบบไม่มีความสุข
38 I doubt it ไม่น่าใช่, ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้น
39 I dreamt about you. ฉันฝันเกี่ยวกับคุณ
40 I feed my cat every morning and every evening. ฉันให้อาหารแมวของฉันทุกเช้าและทุกเย็น
41 I have nothing to do with you/him/her/them. เราไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับคุณ/เขา/เธอ/พวกเขา
42 I have nothing to do. เราไม่มีอะไรทำ
43 I have nothing to hide. เราไม่มีอะไรต้องปิดบัง
44 I have nothing to lose. เราไม่มีอะไรจะเสีย
45 I have nothing to say (to you). เราไม่มีอะไรจะพูด/คุย(กับคุณ)
46 I mean it. เราพูดจริงๆนะ
47 I never .. ฉันไม่เคย ..
48 I stay healthy by exercising regularly. ฉันรักษาสุขภาพให้แข็งแรงดีโดยการออกกำลังการสม่ำเสมอ
49 I try to stay up-to-date with the latest technology. ฉันพยายามติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
50 I want a box of candy. ฉันต้องการลูกอมสักหนึ่งกล่อง
51 I want an MP3 player! ฉันต้องการเครื่องเล่น MP3
52 I want you to tell me the truth. ฉันต้องการให้คุณบอกความจริง
53 I would like to take a bath. ฉันไปอาบน้ำก่อนนะ
54 I'll take him. ผมจะพาเขาไป
55 I'm "all in." เหนื่อยจนไม่มีแรงทำอะไรต่อแล้ว
56 I'm cry ฉันร้องไห้
57 I'm not being sarcastic. เราไม่ได้กำลังประชด
58 In the Timekeeping Mode, press ในโหมดจับเวลากด
59 Is dependant on the extraction time ขึ้นอยู่กับเวลาการสกัด
60 Is this available? อันนี้ใช้ได้หรือเปล่า
61 It is already eleven. มันเป็นเวลาสิบเอ็ดโมงแล้ว
62 It's "all in your head/mind." คุณคิดไปเอง
63 It's left to you มันเหลือไว้ให้คุณ
64 It's not bad. มันไม่แย่
65 It's not that bad. มันไม่ได้แย่/เลวร้ายขนาดนั้น
66 Life is beautiful. ชีวิตเป็นสิ่งที่สวยงาม
67 Make her fall ทำให้เธอหกล้ม
68 May I ask a question? ผมขออนุญาตถามคำถามได้ไหม?
69 May I talk to Ms. Brown? ขอให้ฉันพูดกับคุณบราวน์ได้ไหม?
70 No doubt she's very nice, but I just don't like her. แน่นอนหล่อนดูดี แต่ฉันแค่ไม่ชอบหล่อน
71 No equipment ไม่มีอุปกรณ์
72 OK, all done! โอเค เสร็จ/เรียบร้อยแล้ว!
73 Ok, but suit yourself โอเค แต่เหมาะกับตัวคุณเอง
74 Only 2 friends? เพื่อน 2 คนเท่านั้นหรือ
75 Please stay positive. It may not be that bad. คิดในแง่ดีไว้ มันอาจจะไม่แย่นักก็ได้
76 Please stay still. โปรดอยู่นิ่ง ๆ
77 Really? จริงหรือ
78 Report from the ship inspectors. รายงานจากกลุ่มผู้ตรวจเรือ
79 Seek a happiness แสวงหาความสุข
80 She says เธอบอกว่า
81 So for that i really understand it when you said you can not handle it เพื่อที่ฉันเข้าใจจริง ๆ เมื่อคุณบอกว่าคุณไม่สามารถจัดการได้
82 Stay calm. ทำใจดี ๆ ไว้
83 Stay focused. พยายามตั้งใจไว้
84 Stay up to date. ทันสมัยอยู่เสมอ
85 Stop criticizing me! หยุดวิจารณ์ฉันเสียที!
86 Team manager is upset ผู้จัดการทีมมีอาการหัวเสีย
87 Tell your story. I am "all ears." เล่าเรื่องคุณมา ฉันรอฟังอยู่
88 That car is wicked! รถคันนั้นเท่โคตร
89 That was the best day of my life. นั่นเป็นวันที่ดีที่สุดในชีวิตของฉัน
90 That's the absolute truth. มันเป็นความจริงแท้
91 The big one. อันที่ตัวใหญ่
92 The car, which you bought yesterday, is very cheap. รถยนต์ที่คุณซื้อเมื่อวาน ราคาถูกมาก
93 The green one. อันที่มีสีเขียว
94 The pen, which I am using, is black. ปากกาที่ฉันกำลังใช้เป็นสีดำ
95 The system is under construction. ระบบอยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซม
96 The tall one. อันที่สูง
97 The thick one. อันที่หนา
98 The total area is about 3,500 rai or 5.6 square kilometers. มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 3,500 ไร่ หรือ 5.6 ตารางกิโลเมตร
99 There are in my Country ประเทศกูมี
100 These things aren't mine! สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ของฉัน!
ดูประโยคภาษาอังกฤษอื่น ๆ ตามหมวดหมู่
E-COMMERCE GERARD ABRAMS GOOGLE TRANSLATE SINGER การทำความรู้จัก การมองเห็น กำลังใจ ขอบคุณ ข่าวทั่วไทย ข่าวรอบเมืองไทย ครอบครัว ความฝัน ความรัก ความสวยความงาม คำอวยพรวันแม่ งานอดิเรก จองโต๊ะอาหาร จำนวนนับ จ่ายเงินค่าอาหาร ชมเชย ชักชวน ชีวิตใต้ทะเล ชื่นชม ชื่อบุคคล ซื้อของ ตั้งใจ ตำหนิ ถามทาง ทักทาย ทับศัพท์ ทั่วไป ที่ทำงาน ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ท่องเที่ยว นัดหมาย นินทา น้อยใจ บอกกล่าว บอกรัก บอกลา บอกแนะนำ บันเทิง บุคลิกภาพ ปฏิเสธ ประเทศไทย ประโยคภาษาอังกฤษ ปริมาณ พักผ่อน รายการทีวี ฤดูกาล ลงมือทำ วันเวลา สบถ สภาพอากาศ สวนสนุก สวนสัตว์ สอบถาม สั่งอาหาร สุขภาพ หน้าที่การงาน อกหัก อวยพร อาชีพ เดินทาง เรื่องส่วนตัว เลขและลำดับ เหตุการณ์ไม่คาดฝัน แนะนำ แนะนำตัวเอง แสดงความยินดี แสดงความเป็นเจ้าของ โทรจองโต๊ะอาหาร โรงงาน โรงเรียน ในที่ทำงาน ในร้านอาหาร ในห้องเรียน ในโรงพยาบาล ในโรงพัก ในโรงเรียน ให้กำลังใจ ให้คำแนะนำ ไม่พอใจ