ประโยคภาษาอังกฤษ หมวด Google Translate (หน้า 1/100)

No. ประโยคภาษาอังกฤษ คำแปล
1 Enjoy! สนุก!
2 Thank you very much ขอบคุณมากๆค่ะ
3 Where to go?   ไปไหน?  
4 Lat Phrao Road แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
5 ! !
6 !! ก็ได้!!
7 !can l have babe ฉันจะมีลูกได้ไหม
8 !can l have noodles ฉันจะมีก๋วยเตี๋ยวได้ไหม
9 !Forced Incontinence Massage การบังคับใช้ความมักมากในกาม
10 " "
11 "   ”  
12 " "
13 " and there will not be any form of risk involve in the process and the money will be pack safely in a safe box and will be deliver to you. "และจะไม่มีความเสี่ยงใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้และเงินจะถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัยในตู้เซฟและจะจัดส่งให้คุณ
14 " He couldn't have know how wrong he was. "เขาไม่สามารถรู้ได้ว่าเขาผิดอย่างไร
15 " Here comes my man." "นี่มาชายของฉัน"
16 " Seize The Day " " ทำวันนี้ให้ดีที่สุด "
17 " Wiang Lampang is located at Tambon New Phatthana, Kwae District, Lampang Province.   "เวียงหลวงตั้งอยู่ที่ตำบลนิวพัฒนาการอำเภอกะวะจังหวัดลำปาง  
18 """"(hug)(holding hands)(cute couple)(bridesmaids)(heart) "" "(กอด) (จับมือ) (คู่น่ารัก) (เพื่อนเจ้าสาว) (หัวใจ)
19 ""1. "" 1
20 "1. Confirm whether there is the same problem with the materials for subsequent production; "1 ยืนยันว่ามีปัญหาเดียวกันกับวัสดุสำหรับการผลิตต่อไป;
21 "100% Customer Satisfaction" “สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า 100%”
22 "A Businesswoman's Success" "ความสำเร็จของนักธุรกิจ"
23 "A Hero Disappoints," Economist, 1 April 2017, 11; "พระเอก Disappoints," Economist, 1 เมษายน 2017, 11;
24 "A mistake," said Tybalt, as Romeo came up to them. "ผิดพลาด" Tybalt กล่าวขณะที่โรมิโอมาหาพวกเขา
25 "A nation may easily have more than enough of any one commodity, though she can never have more than enough of commodities in general. "ประเทศอาจจะมีสินค้าได้มากกว่าสินค้าใดชุดหนึ่งถึงแม้ว่าเธอจะไม่สามารถมีสินค้าได้เพียงพอ แต่อย่างใด
26 "A nation may easily have more than enough of any one commodity, though she can never have more than enough of commodities in general. The quantity of any one commodity may easily be carried beyond its due proportion, but by that very circumstance i "ประเทศอาจจะมีสินค้าโภคภัณฑ์มากเกินพอแม้ว่าจะไม่สามารถมีสินค้าได้มากกว่าสินค้าทั่วไป แต่อย่างใดปริมาณของสินค้าใดชนิดหนึ่งอาจใช้เกินกว่าสัดส่วนที่กำหนดได้
27 "A No-Talking Shop," Economist, 3 June 2017, 32; "No-Talking Shop" Economist, 3 มิถุนายน พ.ศ. 2560, 32;
28 "A series of innovative physical activities for obese children and children" “ชุดนวัตกรรมกิจกรรมทางกายสำหรับเด็กอ้วนและเด็กทั่วไป”
29 "Amazing Thailand" “มหัศจรรย์ประเทศไทย”
30 "Ambiguity in Rembrandt's Boston Artist in his studio". "ความคลุมเครือในศิลปินบอสตันของ Rembrandt ในสตูดิโอของเขา"
31 "And it was very expensive, too "และก็มีราคาแพงมากเช่นกัน
32 "Another name for this story is: "อีกชื่อหนึ่งของเรื่องนี้คือ:
33 "Another name for this story is: "อีกชื่อหนึ่งของเรื่องนี้คือ:
34 "Another one to eat Buriram in front of the train station must not miss the meatballs. “อีกหนึ่งที่กินบุรีรัมย์หน้าสถานีรถไฟต้องไม่พลาดลูกชิ้นยืนกิน
35 "Are the on-campus apartments nice?" "พาร์ทเมนท์ในมหาวิทยาลัยเป็นที่น่าพอใจหรือไม่?"
36 "Are you alright?" "คุณสบายดีหรือเปล่า?"
37 "Ariel" She is a beautiful little mermaid. "แอเรียล"เธอคือเจ้าหญิงเงือกน้อยสาวแสนสวย
38 "As parents who live in an English speaking country but speak Spanish at home, we needed guidance. The Bilingual Circle really gave us the tools we needed to raise our son as both a Spanish and English speaker. We weren't able to partici "ในฐานะพ่อแม่ที่อาศัยอยู่ในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ แต่พูดภาษาสเปนที่บ้านเราจำเป็นต้องมีคำแนะนำวงกลมสองภาษาจริงๆให้เราเครื่องมือที่เราต้องการที่จะยกลูกชายของเราเป็นทั้งลำโพงสเปนและภาษาอังกฤษเราไม่สามารถเข้าร่วม
39 "Augustus Water" "ออกัสตัส วอเทอร์"
40 "Beauty is up. "ความสวยงามขึ้นอยู่
41 "Because apple juice meditate for 1 hour" “เพราะน้ำแอปเปิ้ลนั่งสมาธิ ๑ ชั่วโมง"
42 "Because apple juice meditate for 1 hour. “เพราะน้ำแอปเปิ้ลนั่งสมาธิ ๑ ชั่วโมง
43 "Because bamboo flowers.   “เป็นเพราะดอกไผ่ต่างหาก  
44 "Because bamboo flowers. “เป็นเพราะดอกไผ่ต่างหาก
45 "Because I'm pretending. “เพราะฉันโดนแกล้งน่ะสิ
46 "Because it is the duty of the nurse," the doctor asked. "เพราะเป็นหน้าที่ของพยาบาล" แพทย์คนนั้นก็ถามต่ออีกว่า
47 "Because the nurse is the one who feeds us." "ก็เพราะพยาบาลเป็นคนเลี้ยงเรามา" พระองค์ทร
48 "Because you are united. "เพราะว่าพวกเจ้าสามัคคีกัน
49 "being a family mean ; your are a part of something very wonderful คุณเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ยอดเยี่ยมมาก
50 "Blue marked Questions are Questions   คำถามที่มีเครื่องหมายสีฟ้าเป็นคำถาม  
51 "Bussaracum Royal Thai Cuisine" เหมียวๆก็มาติดใจร้านนี้ค่ะ “Bussaracum Royal Thai Cuisine“.
52 "Bussaracum Royal Thai Cuisine" is the answer. ร้าน "Bussaracum Royal Thai Cuisine" คือคำตอบที่ตามหา
53 "Bussarcum Royal Thai Cuisine" เหมียวๆก็มาติดใจร้านนี้ค่ะ “Bussarcum Royal Thai Cuisine“.
54 "But since they keep rolling, then after a full cycle they see again the strong light so they make another strong side turn." "แต่เนื่องจากพวกเขาเก็บกลิ้งแล้วหลังจากรอบเต็มพวกเขาเห็นอีกครั้งแสงที่แข็งแกร่งเพื่อให้พวกเขาเปิดด้านอื่นที่แข็งแกร่ง."
55 "But this is a proof-of-concept "แต่นี่เป็นข้อพิสูจน์ของแนวคิด
56 "But why do millions of people pay so much money to watch other people play?" "แต่ทำไมคนนับล้านต้องจ่ายเงินเป็นจำนวนมากเพื่อเฝ้าดูคนอื่นเล่น?"
57 "Can I play it?" "ฉันขอเล่นด้วยได้มั้ย"
58 "Cat Fighting Equipment “อุปกรณ์กันแมวป
59 "Cleaning Houses" "ทำความสะอาดบ้าน"
60 "Climbing Gear" “อุปกรณ์กันแมวปีนข้ามรั้ว ”
61 "Climbing Gear" is a tool used. “อุปกรณ์กันแมวปีนข้ามรั้ว ” เป็นเครื่องมือที่ใช้
62 "Comparative study of samsita with jealousy". “การศึกษาเปรียบเทียบสัมมาทิฎฐิกับมิจฉาทิฏฐิ” มีวัตถุประสงค์เพื่อ
63 "Complement" is considered a snack at every home. “เมี่ยง”ถือว่าเป็นอาหารว่างที่ทุกบ้าน
64 "Cookbooks" "ตำรา"
65 "Cotton yarn and linen thread, paper parchment several ways". "ด้ายฝ้ายและผ้าลินินด้ายไม้กระดาษขลุกหลายวิธี" ไม่นานจนกระทั่งหลายเดือนหลังจากได้ร
66 "Cut grass and remove cuttings. Grass to be cut evenly to 7 cm height over rough ground, or 2.5 cm height over smooth ground. "ตัดหญ้าและตัดเศษหญ้าให้ตัดสม่ำเสมอสูง 7 ซม. เหนือพื้นผิวที่หยาบหรือสูง 2.5 ซม. เหนือพื้นเรียบ
67 "Days of the Dead" or "Days of the Dead" เทศกาลสุดแปลก “Days of the Dead” หรือ วันแห่งความตาย
68 "Dealer handles billing / invoicing" (manufacturers 14 percent, distributors 28 percent) "ผู้จัดจำหน่ายจัดการกับการเรียกเก็บเงิน / ออกใบแจ้งหนี้" (manufacturers 14 เปอร์เซ็นต์, ผู้จัดจำหน่าย 28 เปอร์เซ็นต์)
69 "Dear, if we are still here, we must go. "ที่รักคะ ถ้าเรายังอยู่กันแบบนี้ต่อไป ต้องอด
70 "Do not do good" is what you hear. “ทำดีไม่ได้ดีนั้น” เป็นสิ่งที่ได้ยิน
71 "Do not do good. “ที่ ทำดี ไม่ได้ดี
72 "Do not go to strangers" "ห้ามไปไหนกับคนแปลกหน้า"
73 "Do not separate" "ห้ามแยกออกจากกัน"
74 "Do not take the eyes and words of others. “อย่าเอาสายตา​และเศษคำพูดของคนอื่น
75 "Do something to me. "ทำอะไรบางอย่างกับฉัน
76 "Do you have any other advice?" "คุณมีคำแนะนำอื่น ๆ หรือไม่"
77 "Doi Boi or Doi Peek" has two bars. "ดอยคูหาหรือดอยเพ็ก" มีบาราย ๒ แห่ง นับเ
78 "Don't put all your eggs in one basket อย่าใส่ไข่ทั้งหมดลงในตะกร้า
79 "Don't put all your eggs in one basket." อย่าวางไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้า "
80 "Dr. Adrian" and a fellow Indian scientist have discovered that a malfunction with the world, which would result in the world's destruction in 2012, hurried to report to the President of the United States. "ดร.เอเดรียน" กับเพื่อนนักวิทยาศาสตร์ชาวอินเดียได้ค้นพบว่าเกิดความผิดปกติกับโลกซึ่งจะส่งผลให้โลกถูกทำลายในปี 2012 จึงรีบกลับมารายงานให้ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาทราบ
81 "E "E
82 "Eat a colorful diet to stay healthy. Every day eat something orange like a mango, something yellow like a peach, something green like broccoli, and something red like tomato กินอาหารที่มีสีสันเพื่อสุขภาพที่ดีทุกวันกินส้มเช่นมะม่วงบางสิ่งบางอย่างเช่นสีเหลืองเหมือนลูกพีชสีเขียวบางอย่างเช่นผักชนิดหนึ่งและสีแดงเหมือนมะเขือเทศ
83 "Emulsifiers are used in bakery products for all types of reasons, such as delaying starch retrogradation, improving "ตัวทำละลายชนิดอิมัลซิไฟเออร์ใช้ในผลิตภัณฑ์เบเกอรี่สำหรับเหตุผลทุกประเภทเช่นการชะลอตัวของแป้ง
84 "Enchantment is all about the children. “ความลุ่มหลงล้วนเป็นเรื่องของเด็กๆ
85 "Equal" that results in almost zero semester tuition. "เท่าเทียมกัน" นั่นส่งผลให้ค่าเทอมในการเรียนแทบจะเป็นศูนย์
86 "Every Child Is an Artist" -Picasso   "เด็กทุกคนเป็นศิลปิน" -Picasso  
87 "Ew Far Far Away" "Ew ไปไกลๆเจ้าตัวประหลาด"
88 "Famous Actors" "นักแสดงที่มีชื่อเสียง"
89 "Fill in ""Y"" and/or ""N"" and or ""X"" .   "กรอกข้อมูลใน" "Y" "และ / หรือ" "N" "และหรือ" "X" "  
90 "First, take four eggs from the refrigerator and some sugar from the cupboard. Then, open the box ... " "ก่อนอื่นให้นำไข่สี่ใบจากตู้เย็นและน้ำตาลบางส่วนจากตู้แล้วเปิดกล่อง ... "
91 "Flying is Fun" "บินเป็นเรื่องสนุก"
92 "Free House" "บ้านฟรี"
93 "Friends" can not be compared to gold. "เพื่อน"เปรียบไม่ได้จากเงินทอง
94 "Go 5 minutes, better than 1 minute" “ไปก่อน 5 นาที ดีกว่าไปสาย 1 นาที”
95 "Go Far Away, Ugly Man" "ไปไกลๆเจ้าคนน่าเกลียด"
96 "Go Where the Fun Is" "ไปไหนสนุก"
97 "Good. I would like you to go to the top of the train steps and walk down them with a steady quarter-note beat. Like this," and Clara played the tone bars in a steady beat using three different bars "ดีฉันอยากให้คุณไปที่ด้านบนของบันไดรถไฟและเดินลงไปกับจังหวะไตรมาสที่ทราบเช่นนี้" และคลาราเล่นแถบเสียงในจังหวะคงที่โดยใช้แถบที่แตกต่างกันสาม
98 "Great advances in all fields of mathematics," he was credited with inventing calculus with Gottfried Leibniz, a prominent German mathematician who published the book in 1684. “ความก้าวหน้าอันยิ่งใหญ่ในทุกสาขาของคณิตศาสตร์ยุคนั้น” เขาได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้คิดค้นวิชาแคลคูลัสร่วมกับกอทท์ฟรีดไลบ์นิซนักคณิตศาสตร์คนสำคัญชาวเยอรมันผู้ตีพิมพ์เป็นหนังสือในปี 1684
99 "Hall of the Scriptures" is a collection of Buddhist scriptures. “หอพระไตรปิฎก” เป็นที่เก็บคัมภีร์พระพุทธศาสนา
100 "Happy one month anniversary" "สุขสันต์วันครบรอบหนึ่งเดือน"
ดูประโยคภาษาอังกฤษอื่น ๆ ตามหมวดหมู่
E-COMMERCE GERARD ABRAMS GOOGLE TRANSLATE SINGER การทำความรู้จัก การมองเห็น กำลังใจ ขอบคุณ ข่าวทั่วไทย ข่าวรอบเมืองไทย ครอบครัว ความฝัน ความรัก ความสวยความงาม คำอวยพรวันแม่ งานอดิเรก จองโต๊ะอาหาร จำนวนนับ จ่ายเงินค่าอาหาร ชมเชย ชักชวน ชีวิตใต้ทะเล ชื่นชม ชื่อบุคคล ซื้อของ ตั้งใจ ตำหนิ ถามทาง ทักทาย ทับศัพท์ ทั่วไป ที่ทำงาน ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ท่องเที่ยว นัดหมาย นินทา น้อยใจ บอกกล่าว บอกรัก บอกลา บอกแนะนำ บันเทิง บุคลิกภาพ ปฏิเสธ ประเทศไทย ประโยคภาษาอังกฤษ ปริมาณ พักผ่อน รายการทีวี ฤดูกาล ลงมือทำ วันเวลา สบถ สภาพอากาศ สวนสนุก สวนสัตว์ สอบถาม สั่งอาหาร สุขภาพ หน้าที่การงาน อกหัก อวยพร อาชีพ เดินทาง เรื่องส่วนตัว เลขและลำดับ เหตุการณ์ไม่คาดฝัน แนะนำ แนะนำตัวเอง แสดงความยินดี แสดงความเป็นเจ้าของ โทรจองโต๊ะอาหาร โรงงาน โรงเรียน ในที่ทำงาน ในร้านอาหาร ในห้องเรียน ในโรงพยาบาล ในโรงพัก ในโรงเรียน ให้กำลังใจ ให้คำแนะนำ ไม่พอใจ