ค้นหาประโยค / ข้อความ

report from the ship inspectors.

Google Translate

01.

รายงานจากกลุ่มผู้ตรวจเรือ

(ยังไม่ถูกยืนยันคำศัพท์ - unofficial vocab.)

ทั่วไป

02.

รายงานจากกลุ่มผู้ตรวจเรือ


เมนูแนะนำที่น่าสนใจ

เมนูแนะนำที่น่าสนใจ

รวมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องมาให้ค้นหาข้อมูลได้แบบสะดวกสุด

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกประโยค / ข้อความ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกประโยค / ข้อความ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม