ค้นหาประโยค / ข้อความ

which one

Google Translate

01.

แบบไหน

(ยังไม่ถูกยืนยันคำศัพท์ - unofficial vocab.)


which one?

Google Translate

01.

ยุไหนกัน

(ยังไม่ถูกยืนยันคำศัพท์ - unofficial vocab.)

02.

อันไหน?

(ยังไม่ถูกยืนยันคำศัพท์ - unofficial vocab.)


เมนูแนะนำที่น่าสนใจ

เมนูแนะนำที่น่าสนใจ

รวมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องมาให้ค้นหาข้อมูลได้แบบสะดวกสุด

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกประโยค / ข้อความ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกประโยค / ข้อความ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม