ค้นหาประโยค / ข้อความ

you are my strength and support

Google Translate

01.

คุณคือพลังและการสนับสนุนของฉัน

(ยังไม่ถูกยืนยันคำศัพท์ - unofficial vocab.)


you are my strength and support.

บอกรัก

01.

คุณคือพลังและกำลังใจของฉัน


เมนูแนะนำที่น่าสนใจ

เมนูแนะนำที่น่าสนใจ

รวมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องมาให้ค้นหาข้อมูลได้แบบสะดวกสุด

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกประโยค / ข้อความ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกประโยค / ข้อความ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม