ภาษาต้นทางตรวจอัตโนมัติ

คำแปลตรวจอัตโนมัติ


คำแปลประโยค / ข้อความ ล่าสุด

คำแปลผ่าน enghero.com

1

remember only the happy moment

จำแค่ช่วงเวลาที่มีความสุข

2

remember that happy moments are enough

จำแค่ช่วงเวลาที่มีความสุขก็พอ

3

section 1. learning and reading zone 2. multimedia zone 3. business zone 4. children's activity zone 5. welcome zone 6. library storage 7. library stack 8. disabled restroom 9. janitor's room 10. conference center lobby 11. female restroom 12. loading bay 13. meeting room 14. network room 15. auditorium / multi-purpose hall storage 16. male restroom 17. service kitchen 18. ahu room 19. main stage 20. backstage storage 21. auditorium 22. orchestra pit 23. guest dressing room 24. women's locker room / wc 26. translator room 27. projection room 28. balcony

มาตรา 1. การเรียนรู้และการอ่านโซน 2. โซนมัลติมีเดีย 3. เขตธุรกิจ 4. โซนกิจกรรมสำหรับเด็ก 5. โซนต้อนรับ 6. การจัดเก็บห้องสมุด 7. ห้องสมุดสแต็ค 8. ห้องน้ำคนพิการ 9. ห้องภารโรง 10. ล็อบบี้ศูนย์ประชุม 11. ห้องน้ำหญิง 12. ช่องใส่ของ 13. ห้องประชุม 14. ห้องเครือข่าย 15. หอประชุม / ห้องโถงอเนกประสงค์ 16. ห้องน้ำชาย 17. บริการครัว 18. ห้อง ahu 19. เวทีหลัก 20. การจัดเก็บหลังเวที 21. หอประชุม 22. หลุมออร์เคสตรา 23. ห้องแต่งตัวแขก 24. ห้องล็อกเกอร์หญิง / ห้องสุขา 26. ห้องนักแปล 27. ห้องฉายภาพ 28. ระเบียง

4

i'm happy to be with you

ฉันมีความสุขเวลาที่ได้อยู่กับคุณ

5

west elevation

ทิศตะวันตก