แปลภาษา ไทย-อังกฤษ | อังกฤษ-ไทย

ภาษาต้นทางตรวจอัตโนมัติ

คำแปลตรวจอัตโนมัติ


คำแปลประโยค / ข้อความ ล่าสุด

คำแปลผ่าน enghero.com

1

you always

เธอตลอดเลย

2

can we win

เราสามารถชนะได้หรือไม่

3

annoying

น่าลำคาญ

4

the team is gone

ทีมหายหมด

5

which one

ตัวไหน

6

certain things

บางสิ่งบางอย่าง

7

familiar visualize memorize external text achievement internal

คุ้นเคย เห็นภาพ จดจำ ภายนอก ข้อความ ความสำเร็จ ภายใน

8

certian techniques improve recall gradually worsens

แน่นอน เทคนิค ทำให้ดีขึ้น จำ ค่อยๆ แย่ลง

9

certian techniques improve recall gradually

แน่นอน เทคนิค ทำให้ดีขึ้น จำ ค่อยๆ

10

certian techniques improve recall

แน่นอน เทคนิค ทำให้ดีขึ้น จำ


พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม