แปลภาษา ไทย-อังกฤษ | อังกฤษ-ไทย

ภาษาต้นทางตรวจอัตโนมัติ

คำแปลตรวจอัตโนมัติ


คำแปลประโยค / ข้อความ ล่าสุด

คำแปลผ่าน enghero.com

1

singapore, a system whose managed democracy is celebrating its 50th anniversary this year, and which has successfully avoided the sort of interest-group sclerosis and corruption that is holding back brazil, for example

สิงคโปร์ระบบที่จัดการประชาธิปไตยกำลังฉลองครบรอบ 50 ปี ปีและประสบความสำเร็จในการหลีกเลี่ยงการตีบของกลุ่มผลประโยชน์และการทุจริต ยกตัวอย่างเช่นบราซิล

2

osteoporosis is a systemic skeletal metabolic disorder characterized by reduced bone mass and deterioration of bone microarchitecture with a consequent increase in bone fragility and susceptibility to fracture. this disease is related to age, which increases the concern for self-care strategies to analyze projections of increasing prevalence and life expectancy of the elderly population. 1

โรคกระดูกพรุนเป็นระบบโครงร่าง ความผิดปกติของการเผาผลาญลดลง มวลกระดูกและการเสื่อมของกระดูก สถาปัตยกรรมขนาดเล็กที่เพิ่มขึ้นตามมา ในความเปราะบางของกระดูกและความไวต่อการแตกหัก โรคนี้สัมพันธ์กับอายุซึ่งเพิ่มขึ้น ความกังวลสำหรับกลยุทธ์การดูแลตนเองในการวิเคราะห์ ประมาณการของการเพิ่มความชุกและชีวิต ความคาดหวังของผู้สูงอายุ 1

3

endowed with unique magnetic properties, superparamagnetic nanoparticles find great scientific interest in the form of ferrofluids and in mesoscopic magnetic composites

เต็มไปด้วยคุณสมบัติแม่เหล็กที่เป็นเอกลักษณ์ ความสนใจทางวิทยาศาสตร์ในรูปของเฟอร์โรฟลูอิด และในคอมโพสิตแม่เหล็ก mesoscopic

4

today everyone will be at home to welcome the visit. of the god of wealth today, no one will visit anyone because it will be considered as bringing bad luck. come to both parties

ซึ่งวันนี้ทุกคนจะอยู่กับบ้านเพื่อต้อนรับการมาเยือน ของเทพเจ้าแห่งความร่ำรวย ในวันนี้จะไม่มีใครไปเยี่ยมใครเพราะจะถือว่าเป็นการนำโชคร้าย มาแก่ทั้งสองฝ่าย

5

are you coming to thailand

คุณมาประเทศไทยไหม

6

i think of you as a friend.i am sorry

ฉันคิดว่าคุณเป็นเพื่อนฉันขอโทษ

7

inductance

การเหนี่ยวนำ

8

endowed with unique magnetic properties, superparamagnetic nanoparticles find great scientific interest in the form of ferrofluids and in mesoscopic magnetic composites

มีคุณสมบัติทางแม่เหล็กที่ไม่เหมือนใครอนุภาคนาโนซูเปอร์พาราแมกเนติกจะได้รับความสนใจทางวิทยาศาสตร์อย่างมากในรูปแบบของ  ferrofluids และในคอมโพสิตแม่เหล็ก mesoscopic

9

o. zik, j. stavans, and y. rabin, “mobility of a sphere in vibrated granular media,” europhys. lett. 17, 315 (1992)

โอ zik, j. สตาแวนและ y rabin“ การเคลื่อนที่ของทรงกลมในสื่อเม็ดสั่นสะเทือน” europhys เลทท์ 17, 315 (1992)

10

in fact, one scientist suggested that spurlock's partially vegan diet may also have been responsible for his health problems!

ในความเป็นจริงนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งแนะนำว่าอาหารมังสวิรัติบางส่วนของ spurlock อาจเป็นสาเหตุของปัญหาสุขภาพของเขาด้วย!


พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม