serious relationships, no teasing

แปลว่า ความสัมพันธ์ที่จริงจังไม่มีการล้อเล่น


แปลภาษา ไทย-อังกฤษ | อังกฤษ-ไทย

ภาษาต้นทางตรวจอัตโนมัติ

คำแปลตรวจอัตโนมัติ

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม