but i want a woman exclusively for me

แปลว่า แต่ฉันต้องการผู้หญิงโดยเฉพาะสำหรับฉัน


แปลภาษา ไทย-อังกฤษ | อังกฤษ-ไทย

ภาษาต้นทางตรวจอัตโนมัติ

คำแปลตรวจอัตโนมัติ

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม