คำศัพท์ หมวด Adverb (หน้า 1/54)

No. คำศัพท์ คำแปล
1 (at) first เริ่มแรก
2 (be visible) intermittently พลอมแพลม
3 (be visible) intermittently พลอมแพลม
4 (bobbing) up and down ตุ๊บป่อง
5 (chew) slowly แหยะ
6 (come) in the opposite direction สวน
7 (jump) lightly โหยง
8 (laugh) continuously ระรี่
9 (lie) flat ราบ
10 (proceed) in jerks กึกกัก
11 (red) all over เถือก
12 (reply) with many reservations แบ่งรับแบ่งสู้
13 (scold) angrily เกรี้ยวกราด
14 (sit) dejectedly เจ่าจุก
15 (sleep) like tops สลบไสล
16 (speak) in rough voice โฮกฮาก
17 (speak) profusely ติดลม
18 (stand) in a line เรียงแถว
19 (talk) sweetly กระหนุงกระหนิง
20 (to sell) at cost เท่าทุน
21 (walk) by in opposite directions สวนทาง
22 (walk) on the toes กระหย่ง
23 -ably ไหว
24 A bit กระเส็นกระสาย
25 A few นิดเดียว
26 A great deal บานเบอะ
27 A great deal บานเบิก
28 A great deal บานแบะ
29 A little เล็กน้อย
30 A little bit นิดหน่อย
31 A little bit นิดๆ
32 A little bit นิดๆ หน่อยๆ
33 A little bit นิดๆ หน่อยๆ
34 A little bit นิดๆหน่อยๆ
35 A little more; a little อีกหน่อย
36 A little while หน่อย
37 A night คืนหนึ่ง
38 A particle used in a more poetic context at the end of clause เทอญ
39 A short time ชั่วประเดี๋ยวประด๋าว
40 Aback งงงวย
41 Aback ถอยหลัง
42 Abaft ข้างหลัง
43 Abeam ซึ่งเป็นมุมฉากกับแนวหน้าและหลัง
44 Abed บนเตียง
45 Ably อย่างสามารถ
46 Abnormally ผิดปรกติ
47 Abnormally อย่างผิดปกติ, ผิดสังเกต
48 Aboard บนยานพาหนะ
49 Aboundingly เกลื่อนกล่น
50 About ทั่วๆ, ในที่ต่างๆ
51 About ประมาณ
52 About ราว
53 About เกือบจะ
54 About แพร่หลาย
55 About ในทิศทางตรงข้าม
56 About the same พอฟัด
57 About the same พอฟัด
58 Above ที่มีอำนาจมากกว่า
59 Above เหนือกว่า, สูงกว่า
60 Above all เหนือสิ่งอื่นใด
61 Above all เหนืออื่นใด
62 Aboveboard เปิดเผย
63 Abreast เคียงข้าง, เคียงบ่าเคียงไหล่
64 Abreast เรียงหน้ากระดาน
65 Abroad แพร่หลาย, แพร่, แพร่กระจาย, กว้างขวาง
66 Abroad ในต่างประเทศ, ในต่างชาติ, ในต่างแดน, ที่อยู่ในเมืองนอก
67 Abruptly ห้วนๆ
68 Abruptly อย่างทันที, ฉับพลัน, อย่างปัจจุบันทันด่วน, ในทันที, กะทันหัน
69 Absolutely ทีเดียว
70 Absolutely ลอยลำ
71 Absolutely สิ้นเชิง
72 Absolutely หัวเด็ดตีนขาด
73 Absolutely อย่างแน่นอน, อย่างสิ้นเชิง, อย่างแท้จริง, โดยสิ้นเชิง, อย่างแน่แท้
74 Absolutely อย่างไม่มีเงื่อนไข, อย่างไม่มีข้อจำกัด
75 Absolutely เด็ด
76 Absolutely เด็ดขาด
77 Absolutely เทียว
78 Absolutely เปี๊ยบ
79 Absolutely เปี๊ยบ
80 Absolutely เป็นอันขาด
81 Absolutely still กินบ้านกินเมือง
82 Absurdly อย่างไร้สาระ, อย่างไม่เป็นเหตุเป็นผล
83 Abundant ถมถืด
84 Abundant ถมเถ
85 Abundant อื้อ
86 Abundantly ครืด
87 Abundantly ชุก
88 Abundantly ตระกล
89 Abundantly ตรึม
90 Abundantly ท่วมท้น
91 Abundantly พลั่ง
92 Abundantly มาก
93 Abundantly ระดะ
94 Abundantly หนาแน่น
95 Abundantly อย่างมาก, อย่างมากมาย, อย่างท่วมท้น
96 Abundantly อุ่นหนาฝาคั่ง
97 Abundantly แยะ
98 Academically ด้านวิชาการ
99 Accelerando อย่างค่อยๆเพิ่มจังหวัดดนตรีให้เร็วให้
100 Acceptably ยอมรับได้
ดูคำศัพท์อื่น ๆ ตามหมวดหมู่