การแปลคำศัพท์ล่าสุด

งอกออกมา, โตออกมา
หลังจากพิจารณาซ้ำแล้ว
สิ่งที่ใช้แหย่หรือเขี่ย, แท่งโลหะสำหรับเขี่ย
ทำให้ผ่อนคลาย, คลายเครียด, คลายอารมณ์
สะอึกสะอื้นกับ, คร่ำครวญกับ
อติพจน์