การแปลคำศัพท์ล่าสุด

ดีเลิศ (คำสแลง), ดีเยี่ยม
ที่เกี่ยวกับวงโคจร
ดึกมาก
ครอบคลุม
ดิ้ว
ดีไซน์