การแปลคำศัพท์ล่าสุด

ไหลลงสู่, ระบายสู่, ปล่อยสู่, ยิงขึ้นสู่ (ท้องฟ้า)
ปราศจากการผูกมัด, ไม่รับผิดชอบ
ยิ้มเยาะ, เย้ยหยัน, พูดดูถูก, ทำหน้าเยาะเย้ย, ทำหน้าล้อเลียน
ผ้าขาวม้า
เทอเรซ