คำศัพท์ หมวด PERP (หน้า 1/1)

No. คำศัพท์ คำแปล
1 But ยกเว้น, เว้นแต่, นอกจาก
ดูคำศัพท์อื่น ๆ ตามหมวดหมู่