คำศัพท์ หมวด INT (หน้า 1/3)

No. คำศัพท์ คำแปล
1 Action เริ่มถ่ายทำ (ภาพยนตร์), คำพูดใช้ในเวลาเริ่มถ่ายทำภาพยนตร์แต่ละฉาก
2 Adieu ลาก่อน
3 Afternoon สวัสดีตอนบ่าย (คำไม่เป็นทางการ)
4 Ah อื้อฮือ
5 Ah ฮ้า (คำอุทานแสดงความรู้สึกยินดี, พอใจ, เสียใจหรือไม่เห็นด้วยกับคนอื่น), ความเจ็บปวด, ความประหลาดใจ
6 Aha คำอุทานแสดงความพอใจ ยินดี
7 Ahem (คำอุทานที่มีเสียงเหมือนการไอ เพื่อเรียกความสนใจ)
8 Ahoy คำอุทานแสดงการยินดีหรือการต้อนรับ
9 Ai คำอุทานแสดงความเจ็บปวดหรือเสียใจ
10 Alack อนิจจา, คำอุทานแสดงความเสียใจหรือแปลกใจ
11 Alas คำอุทานแสดงความเศร้าหรือเสียใจ, อนิจจา, พุทโธ่, โถ
12 Alas พุทโธ่
13 Alas อกแตก
14 Alas อนิจจา
15 Alas โถ
16 Alas! ปัดโธ่
17 Alas! ปัทโธ่
18 Alas! อนิจจัง
19 Alas! โธ่
20 Alas! โว้ย
21 All right ตกลง, ดีละ, เอาเถอะ
22 Aloha คำที่ใช้ทักทายหรืออำลาในฮาวาย
23 Amen ขอให้เป็นเช่นนั้นเทอญ
24 An exclamation of anger ชะช้า
25 Aw คำอุทานแสดงการคัดค้าน ไม่เชื่อ หรือรังเกียจ
26 Bags ปล่อยให้ฉันทำเถอะ (มักใช้ในวลี Bags I!) (คำสแลง), ฉันทำเอง (เธอไม่ต้อง)
27 Bah คำอุทานแสดงความรังเกียจหรือดูถูก
28 Begone คำร้องบอกให้ไปให้พ้นทันที
29 Boo เสียงร้องแสดงความตกใจหรือประหลาดใจ
30 Boohoo คำแทนเสียงร้องในภาษาเขียน
31 Boohoo โฮ
32 Bravo ไชโย
33 Bye บ๊ายบาย, เสียงร้องอำลา, คำลาก่อน
34 Cheerio ลาก่อน
35 Cheers ขอบคุณ
36 Cheers คำกล่าวเมื่อชนแก้วกันหมายถึงขอให้มีสุขภาพดี
37 Cheers ลาก่อน, โชคดี
38 Chirp เจี๊ยบ
39 Chop-chop เร็วๆ (คำไม่เป็นทางการ)
40 Christ คำอุทานแสดงความแปลกใจหรือตกใจ
41 Cor เสียงอุทานแสดงความประหลาดใจหรือชื่นชม
42 Crikey คำอุทานแสดงความประหลาดใจ
43 Cry of a new-born infant แว้
44 Dammit คำอุทานแสดงความรำคาญ ผิดหวัง ตกใจหรืออื่นๆ (คำเก่า)
45 Damn คำอุทานแสดงความรำคาญ, คำสบถที่ใช้เวลาที่รู้สึกหงุดหงิดรำคาญ
46 Damn ตายห่า
47 Damn you! ห่า
48 Damn! ยี้
49 Drat คำอุทานแสดงความรำคาญ / สับสน
50 Egad คำอุทานแสดงความตกใจหรือแปลกใจ (คำโบราณ), คุณพระช่วย
51 Eh คำอุทานแสดงความประหลาดใจ
52 Eh! เออแน่ะ
53 Eh! เอ๊ะ
54 Eh!; Eh! อ๊ะ
55 Encore คำที่ใช้เพื่อเรียกร้องให้มีการแสดงเพิ่ม
56 Enough พอแล้ว! (คำไม่เป็นทางการ), หยุด!
57 Er เอ้อ
58 Eureka คำอุทานที่หมายความว่า ค้นพบแล้ว
59 Exclamation of anger ชิ
60 Exclamation of surprise or protest อ้าว
61 Exclamation of woman user to express fear or fright ว้าย
62 Exclamation used to call attention เฮ้ย
63 Expression of surprising ดูหรือ
64 Farewell ลาก่อน, คำอำลา
65 Faugh คำอุทานแสดงความรังเกียจ ดูถูกหรือรำคาญ
66 Fiddiesticks คำอุทานแสดงความไม่พอใจหรือหมดความอดทน
67 Fiddle-dee-dee ความเหลวไหล, ความไร้สาระ
68 Fie คำอุทานแสดงความไม่พอใจ
69 Finis สุดท้าย, ตอนจบ, จบ, อวสาน
70 Gawd พระเจ้า (คำสแลง), คำอุทานแสดงความประหลาดใจ ตกใจหรือกลัว
71 Gee คำร้องสั่งม้าหรือวัวให้เลี้ยวขวา
72 Gee คำอุทานแสดงความประหลาดใจ
73 Gee whiz คำอุทานแสดงความประหลาดใจหรือตกใจ
74 Go! ฮึย
75 God help me! คุณพระช่วย
76 Goddamn คำอุทานแสดงความรู้สึกรุนแรง (โมโห, ไม่พอใจ, ประหลาดใจ), คำสบถ, คำสาป
77 Golly คำอุทานแสดงความสงสัย / ประหลาดใจ
78 Good God พับผ่า
79 Goodie คำอุทานแสดงความดีใจ
80 Goody คำอุทานแสดงความดีใจ
81 Gosh คำอุทานแสดงความประหลาดใจ / ดีใจ / ตกใจ, คำอุทาน
82 Gosh... เอ้ย
83 Gotcha คำอุทานแสดงเข้าใจหรือตอบรับ (พูดรวบจากประโยค I've got you.)
84 Great คำอุทานแสดงความพอใจ
85 Ha ฮ่า, คำอุทานแสดงความประหลาดใจ, คำอุทานแสดงความสงสัย, คำอุทานแสดงคำถาม
86 Ha ha ฮ่า
87 Ha! ฮ้า
88 Hah คำอุทานแสดงความประหลาดใจ ความโกรธ ฯลฯ
89 Hah ฮึ
90 Hallelujah คำอุทานสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้า
91 Hallo เสียงร้องเรียก, เสียงกู่, เสียงเรียก
92 Halloo เสียงร้องเรียก, เสียงกู่, เสียงเรียก
93 Haw คำอุทานแสดงความลังเล
94 Heck คำอุทานแสดงความไม่พอใจ ความรำคาญหรืออื่นๆ (คำไม่เป็นทางการ)
95 Heigh คำอุทานเพื่อเรียกร้องความสนใจ แสดงความพอใจ หรือแปลกใจ ฯลฯ
96 Heigh-ho คำอุทานแสดงความเหนื่อยล้า เบื่อหน่าย ผิดหวัง ฯลฯ
97 Hello สวัสดี (คำทักทาย)
98 Hello ฮัลโหล
99 Help! ช่วยด้วย
100 Hey คำอุทานแสดงความประหลาดใจ, คำอุทานแสดงความดีใจ, ผิดหวัง ฯลฯ
ดูคำศัพท์อื่น ๆ ตามหมวดหมู่