คำศัพท์ หมวด PRO (หน้า 1/1)

No. คำศัพท์ คำแปล
1 Certain สมาชิกที่เจาะจงจำนวนหนึ่ง
ดูคำศัพท์อื่น ๆ ตามหมวดหมู่