คำศัพท์ หมวด DET (หน้า 1/1)

No. คำศัพท์ คำแปล
1 A หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)
2 Above ข้างต้น
3 Aforementioned ดังกล่าว
4 All ต่างๆ
5 All ทั้งหลายแหล่
6 All ประดา
7 All ปวง
8 All ผอง
9 Amorphophallus campanulatus Bl. ex Decne บุก
10 Any อะไร
11 Any ใด
12 Any ใดๆ
13 Any ไหน
14 As follow ดังต่อไปนี้
15 At some point ในบางกรณี
16 Both ทั้ง
17 Each ต่าง
18 Each ต่าง
19 Each ทีละ
20 Each ละ
21 Each แต่ละ
22 Each (person) แต่ละคน
23 Each phase ช่วงละ
24 Each time แต่ละครั้ง
25 Every ทุก
26 Every ทุกๆ
27 Here ตรงนี้
28 Last ที่แล้ว
29 Least น้อยที่สุด
30 Many นานา
31 Many มากมาย, หลาย, มาก, เป็นจำนวนมาก, เยอะแยะ
32 More มากกว่า, ยิ่งกว่า
33 More than เศษ
34 Nae ไม่มี, ไม่มีเลย
35 Nard ต้นไม้กลิ่นหอมแถบหิมาลายา
36 Next ต่อไปนี้
37 Next ถัดไป
38 No ไม่มี
39 On the other hand ในอีกกรณีหนึ่ง
40 Only ถ้วน
41 Over กว่า
42 Some บาง
43 Such นั้นๆ
44 Such เช่นนั้น
45 Such เช่นนี้
46 That (คนหรือสิ่งของ) นั้น (ใช้นำหน้านามเพื่อบ่งชี้)
47 That นั่น
48 That โน้น
49 That's it นี่แหละ
50 There ตรงนั้น
51 There นั่นเอง
52 There นั่นแหละ
53 There นั้นแหละ
54 Thirteen สิบสาม
55 Thirteenth ที่สิบสาม
56 Thirtieth ที่สามสิบ
57 Thirty สามสิบ
58 This (คน, สิ่ง) นี้
59 This นี้แหละ
60 Which ใด
61 Whole ทั้งสิ้น
62 Your ของคุณ, ของท่าน, ของพวกท่าน
ดูคำศัพท์อื่น ๆ ตามหมวดหมู่