คำศัพท์ หมวด DM (หน้า 1/1)

No. คำศัพท์ คำแปล
1 Throw someone / oneself to the floor / ground รีบหมอบ / นอนลง
2 Throw someone off (his / her) balance ทำให้ทรงตัวไม่ได้
3 Throw someone out of work ทำให้ว่างงาน, ทำให้ไม่มีงาน
4 Throw something in someone's face / teeth ตำหนิในเรื่อง
5 Throw something to the dogs เสียเปล่า
ดูคำศัพท์อื่น ๆ ตามหมวดหมู่