คำศัพท์ หมวด NEG (หน้า 1/1)

No. คำศัพท์ คำแปล
1 No หาบ่มิได้
2 No หามิได้
3 No เปล่า
4 Not มิ
5 Not มิ
6 Not มิใช่
7 Not มิได้
8 Not ไม่
9 Not ไม่
ดูคำศัพท์อื่น ๆ ตามหมวดหมู่