คำศัพท์ หมวด UNK (หน้า 1/1)

No. คำศัพท์ คำแปล
1 May it please Your Majesty ขอเดชะ
ดูคำศัพท์อื่น ๆ ตามหมวดหมู่