คำศัพท์ หมวด END (หน้า 1/1)

No. คำศัพท์ คำแปล
1 A particle following a word to show it is an example เอย
2 A particle used to end a piece of verse เอย
3 Isn't it หรือ
4 Let's เถอะ
5 Let's เถิด
6 Particle คะ
7 Particle ซิ
8 Particle used after a negative statement to make the sense milder หรอก
9 Particle used at the end of a clause นะ
10 Particle used at the end of a question, command or entreaty ล่ะ
11 Particle used at the end of a simple statement ละ
12 Particle used at the end of a statement to emphasize it แหละ
13 Perhaps มัง
14 Perhaps มัง
15 Probably ดอกกระมัง
16 Then ไซร้
17 Word used at the end แน่ะ
18 Word used at the end of a statement among friends but not politely วะ
19 Word used to end an expression but impolite ว่ะ
20 Word used to end yes-no question เหรอ
21 Yes ขอรับ
22 Yes ครับผม
23 Yes ค่ะ
24 Yes จ๋า
25 Yes ย่ะ
26 Yes ฮะ
27 Yes ฮ่ะ
28 Yes เจริญพร
29 Yes เจ้าข้า
30 Yes, sir ครับ
ดูคำศัพท์อื่น ๆ ตามหมวดหมู่