คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของใช้สำนักงาน (Office supplies)

  Jul 07,2018
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

ของใช้สำนักงาน (Office supplies)

ในสำนักงาน มีข้าวของเครื่องใช้หลายอย่าง วันนี้เราเลยจัดเต็มคำศัพท์มาให้เกือบร้อยคำ พร้อมแบ่งวันให้แล้ว ลองท่องดูนะ มีเทคนิคแนะนำอีกอย่างคือ พอไปถึงออฟฟิศ ก็พยายามมองสิ่งต่าง ๆ ให้เป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษเข้าไว้บทเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของใช้สำนักงาน (Office supplies)

แบ่งกลุ่มคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เพื่อช่วยให้สามารถทยอยท่องศัพท์ได้ง่ายรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของใช้สำนักงาน (Office supplies) ทั้งหมด

คำศัพท์ทั้งหมดที่อยู่ในทุกชุดคำศัพท์

1. Account book
แปลว่า สมุดบัญชี
2. Adjustable platen
แปลว่า ที่วางคีย์บอร์ด
3. Appointment book
แปลว่า สมุดนัดหมาย
4. Archboard
แปลว่า กระดานรองเขียนแบบมีที่ยึดกระดาษอยู่ตอนบน
5. Ballpoint pen
แปลว่า ปากกาลูกลื่น
6. Bill-file (spike file)
แปลว่า เหล็กเสียบบิลล์หรือกระดาษโน้ต
7. Binder
แปลว่า ตัวหนีบกระดาษ
8. Blotting paper
แปลว่า กระดาษซับหมึก
9. Book
แปลว่า หนังสือ, สมุด
10. Book end
แปลว่า เหล็กกั้นหนังสือ
11. Book marker
แปลว่า ที่คั่นหนังสือ
12. Calculator
แปลว่า เครื่องคิดเลข
13. Calendar pad
แปลว่า ปฏิทินกิจกรรม
14. Clip
แปลว่า ตัวหนีบ (มีสองขา)
15. Compasses
แปลว่า วงเวียน
16. Computer table
แปลว่า โต๊ะตั้งคอมพิวเตอร์
17. Correction fluid
แปลว่า น้ำยาลบคำผิด
18. Correction paper
แปลว่า เทปลบคำผิด
19. Credenza
แปลว่า ตู้เอกสารวางชิดผนังแบบเตี้ย
20. Dater
แปลว่า ตรายางประทับวันที่
21. Desk
แปลว่า โต๊ะทำงาน
22. Desk mat
แปลว่า แผ่นรองเขียนบนโต๊ะ
23. Desk tray
แปลว่า ถาดเอกสาร
24. Display
แปลว่า จอแสดงผล
25. Display cabinet
แปลว่า ตู้จัดแสดงเอกสาร
26. Dividers
แปลว่า แฟ้มอ่อนแบบมีดัชนีคั่นเอกสาร
27. Envelope
แปลว่า ซองจดหมาย, ซองกระดาษ
28. Eraser
แปลว่า ยางลบ
29. Executive desk
แปลว่า โต๊ะทำงานของผู้บริหาร
30. Expanding file
แปลว่า แฟ้มซองเอกสาร
31. Fax
แปลว่า เครื่องแฟกซ์
32. File guides
แปลว่า ดัชนีติดแฟ้ม
33. Filing box
แปลว่า กล่องใส่แฟ้ม (ทำด้วยกระดาษแข็ง ตั้งได้)
34. Folder
แปลว่า แฟ้มเก็บเอกสาร
35. Foolscap paper
แปลว่า กระดาษฟูลสแคป
36. Fountain pen
แปลว่า ปากกาหมึกซึม
37. Glue
แปลว่า กาว
38. Hanging file
แปลว่า แฟ้มแบบแขวน
39. Highlighter pen
แปลว่า ปากกาเน้นข้อความ
40. Index card
แปลว่า บัตรรายการ
41. Index card cabinet
แปลว่า ตู้หรือกล่องใส่บัตรรายการ
42. Index card drawer
แปลว่า ลิ้นชักบัตรรายการ
43. Ink
แปลว่า หมึก
44. Label maker
แปลว่า เครื่องยิงเทปตัวอักษร
45. Lateral filing cabinet
แปลว่า ตู้แขวนแฟ้มแนวขวาง
46. Locker
แปลว่า ตู้เก็บของ, ตู้ล็อกเก้อร์
47. Marker
แปลว่า สิ่งที่ใช้ทำเครื่องหมายหรือร่องรอย
48. Mechanical pencil
แปลว่า ดินสอแบบกดปลายด้าม
49. Memo pad
แปลว่า กระดาษบันทึกช่วยจำ
50. Mobile drawer unit
แปลว่า ตู้ลิ้นชักเอกสารแบบมีล้อ
51. Mobile filing unit
แปลว่า ชั้นแขวนแฟ้มแบบมีล้อ
52. Modesty panel
แปลว่า แผงบังหน้าโต๊ะคอมพิวเตอร์
53. Name card
แปลว่า นามบัตร
54. Note book
แปลว่า สมุด, สมุดโน้ต
55. Note paper
แปลว่า กระดาษจดบันทึก
56. Numbering machine
แปลว่า เครื่องตีเบอร์ (เลขหน้าเอกสารหรือจำนวน)
57. Overhead projector
แปลว่า เครื่องฉายภาพบนผนังหรือจอ (คำย่อคือ OHP)
58. Paper
แปลว่า กระดาษ
59. Paper catcher
แปลว่า ตะแกรงใส่กระดาษบนโต๊ะเครื่องพิมพ์
60. Paper clip
แปลว่า ลวดเสียบกระดาษ
61. Paper cutter
แปลว่า เครื่องตัดกระดาษ
62. Paper punch
แปลว่า ที่เจาะกระดาษ (ใช้มือกดมีสองรู)
63. Partition
แปลว่า ฉากกั้นห้องหรือพื้นที่ในสำนักงาน
64. Pen
แปลว่า ปากกา
65. Pencil
แปลว่า ดินสอดำ
66. Pencil sharpener
แปลว่า กบเหลาดินสอ
67. Photocopier
แปลว่า เครื่องถ่ายเอกสาร
68. Post binder
แปลว่า แฟ้มแบบแข็ง
69. Printer
แปลว่า เครื่องพิมพ์
70. Printer table
แปลว่า โต๊ะตั้งพรินเตอร์ (เครื่องพิมพ์)
71. Protractor
แปลว่า ไม้โปรแทรกเตอร์
72. Return
แปลว่า โต๊ะข้างโต๊ะใหญ่ของเลขาๆ ใช้วางโทรศัพท์หรือเอกสาร
73. Ring binder
แปลว่า แฟ้มสามห่วง (วงกลม ง้างใส่เอกสาร)
74. Rubber stamp – ตรายางปั๊มชื่อหรือข้อความ
แปลว่า ตรายางปั๊มชื่อหรือข้อความ
75. Ruler
แปลว่า ไม้บรรทัด
76. Scanner
แปลว่า เครื่องสแกนเนอร์
77. Secretarial desk
แปลว่า โต๊ะเลขานุการ
78. Spiral
แปลว่า แฟ้มแบบมีสันห่วงขดเข้าเล่ม
79. Spring binder
แปลว่า แฟ้มสปริง
80. Stamp pad
แปลว่า แผ่นเติมหมึกตรายาง (ที่หมึกซึมลงไป)
81. Stamp rack
แปลว่า ที่แขวนตรายาง
82. Staple
แปลว่า ลวดเย็บกระดาษ
83. Staple remover
แปลว่า ที่ถอนลวดเย็บกระดาษ
84. Stapler
แปลว่า ที่เย็บกระดาษ
85. Stationery cabinet
แปลว่า ตู้เก็บเครื่องเขียน
86. Sticky note
แปลว่า กระดาษจดบันทึกแบบมีกาว
87. Swivel tilter
แปลว่า เก้าอี้เท้าแขนแบบมีล้อหมุนได้รอบ พนักพิงเอนได้เล็กน้อย
88. Tab
แปลว่า ป้ายติดขอบเอกสาร เช่น บอกว่าเป็นเอกสารแนบ
89. Tape dispenser
แปลว่า แท่นตัดเทปกาวหรือสก๊อตเทป
90. Tear off calendar
แปลว่า ปฏิทินแบบฉีก
91. Telephone
แปลว่า โทรศัพท์
92. Telephone index
แปลว่า ที่จดเบอร์โทรศัพท์
93. Thumb tack
แปลว่า หมุด (แบบใช้นิ้วกดเสียบกระดาษหรือโน้ตติดบอร์ด)
94. Typewriter
แปลว่า เครื่องพิมพ์ดีด
454 views