คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ห้องสมุด (Library)

  Feb 24,2018
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

ห้องสมุด (Library)

ความรู้มักเกิดขึ้นจากการอ่านหนัง ซึ่งสิ่งแรกที่เรานึกถึงหนังสือหรือความรู้ก็ต้องเป็นห้องสมุด ห้องสมุดถือเป็นแหล่งกักเก็บความรู้และโลกใหม่ของผู้อ่านคำศัพท์ใน วันนี้จึงเกี่ยวกับคำศัพท์ในห้องสมุด ไปดูกันว่า มีคำไหนกันบ้างบทเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ห้องสมุด (Library)

แบ่งกลุ่มคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เพื่อช่วยให้สามารถทยอยท่องศัพท์ได้ง่ายรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ห้องสมุด (Library) ทั้งหมด

คำศัพท์ทั้งหมดที่อยู่ในทุกชุดคำศัพท์

1. Author
แปลว่า ผู้เขียน
2. Apply
แปลว่า สมัคร
3. Book
แปลว่า หนังสือ
4. Borrow
แปลว่า ยืม
5. Category
แปลว่า ประเภท
6. Fine
แปลว่า ค่าปรับ
7. Lend
แปลว่า ให้ยืม
8. Librarian
แปลว่า บรรณารักษ์
9. Library card
แปลว่า บัตรห้องสมุด
10. Magazine
แปลว่า นิตยสาร
11. Newspaper
แปลว่า หนังสือพิมพ์
12. Novel
แปลว่า นวนิยาย
13. Shelf
แปลว่า ชั้นวางหนังสือ
14. Title
แปลว่า ชื่อเรื่อง
15. Return
แปลว่า คืน, ส่งคืน
16. Periodical
แปลว่า วารสาร
17. Literature
แปลว่า วรรณกรรม, วรรณคดี
18. Biography
แปลว่า อัตชีวประวัติ
19. Fable
แปลว่า หนังสือนิทาน, นิทานปรัมปรา, ชาดก
20. Library clerk
แปลว่า เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
1,062 views