ชุดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

ห้องสมุด (Library)

ความรู้มักเกิดขึ้นจากการอ่านหนัง ซึ่งสิ่งแรกที่เรานึกถึงหนังสือหรือความรู้ก็ต้องเป็นห้องสมุด ห้องสมุดถือเป็นแหล่งกักเก็บความรู้และโลกใหม่ของผู้อ่านคำศัพท์ใน วันนี้จึงเกี่ยวกับคำศัพท์ในห้องสมุด ไปดูกันว่า มีคำไหนกันบ้าง


บทเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ห้องสมุด (Library)

แบ่งกลุ่มคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เพื่อช่วยให้สามารถทยอยท่องศัพท์ได้ง่าย

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ห้องสมุด (Library) ทั้งหมด

คำศัพท์ทั้งหมดที่อยู่ในชุดคำศัพท์ 20 คำ

Noคำศัพท์แปลว่า
1Authorผู้เขียน
2Applyสมัคร
3Bookหนังสือ
4Borrowยืม
5Categoryประเภท
6Fineค่าปรับ
7Lendให้ยืม
8Librarianบรรณารักษ์
9Library cardบัตรห้องสมุด
10Magazineนิตยสาร
11Newspaperหนังสือพิมพ์
12Novelนวนิยาย
13Shelfชั้นวางหนังสือ
14Titleชื่อเรื่อง
15Returnคืน, ส่งคืน
16Periodicalวารสาร
17Literatureวรรณกรรม, วรรณคดี
18Biographyอัตชีวประวัติ
19Fableหนังสือนิทาน, นิทานปรัมปรา, ชาดก
20Library clerkเจ้าหน้าที่ห้องสมุด

ห้องสมุด (Library)

ชุดคำศัพท์ยอดนิยม

ท่องคำศัพท์วันละชุด หลากหลายบท ท่องก่อนสอบ ท่องเพิ่มคลังศัพท์ เพิ่มความมั่นใจได้เป็นอย่างดี

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม